Derfor vil sommerens elpriser være højere

Sammenlignet med samme tid sidste år er elpriserne skyhøje. Trenden forventes at fortsætte hen over sommeren. Som forbruger er der derfor ekstra grund at lægge elforbruget på de tidspunkter, hvor prisen er lavest.

Brugere af True Energys app har måske lagt mærke til, at elprisen pt er højere, end den plejer at være. Sat lidt på spidsen har prisudviklingen til tider lignet profilen for en bjergetape i Tour de France.

Helt grundlæggende er elprisen et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Vi har derfor undersøgt, hvorfor den er høj lige nu. Og selvom vi ikke kan sige noget med sikkerhed om fremtiden, så er der tegn på, at flere af faktorerne vil fortsætte med at gøre sig gældende i de kommende måneder og medføre, at priserne fortsætter med at være langt over 2020-niveau hen over sommeren.

 

Sammenfald og sammenhæng

True Energy har talt med flere energieksperter i Danmark, og de kan samstemmende bekræfte, at prisen sammenlignet med sidste år er langt højere. Der er en række faktorer, som har indflydelse på priserne: 

  • I Norden har der har været ekstra tørt. Det har medført, at den såkaldte hydrobalance (produktionskapacitet for vandkraft i specielt Norge og Sverige) pt ligger 2 TWh under normalen.
  • I Danmark og andre omkringliggende lande har produktionen af vindenergi være mindre hen over den seneste tid.
  • Syd for grænsen er der højere produktion af el via kul og gas, end det var tilfældet sidste år. 
  • Samtidig er CO2-kvoteprisen på et all-time high, hvilket øger den samlede produktionspris. Til sammenligning var CO2 priser fra 30€/ton sidste sommer, mens de nu er over 50€/ton.
  • Sidst men ikke mindst er mange atomkraftværker ude til revision i det nordiske synkronområde.

Alt i alt er udbuddet af el således mindre samtidig med, at den generelle produktionspris er højere. Efterspørgslen på strøm er uændret, og det får priserne til at stige.

Ifølge Energi Danmarks tal står vi herhjemme overfor en sommer, hvor vi får ”tyske” elpriser, hvilket også er situationen netop nu.

Energiens ’new normal’

2020 var influeret af Covid19 og på alle måder et usædvanligt år. For energipriserne var det et år med særlig store prisudsving. Sidste sommer havde vi for eksempel ekstremt lave nordiske elpriser med negative elpriser i Norge for første gang nogensinde.

Grundene til de store prisudsving var blandt andet en varm vinter og dermed lavere forbrug og høje vandreservoirer (specielt vigtigt for lande som eksempelvis Norge med stor elproduktion fra vandkraft) samt mindre brug for el til eksempelvis kontorer og industribygninger pga Corona lockdowns. Efterhånden som europæiske lande er kommet tættere på normale tilstande har priserne også vendt tilbage til et niveau, der er tættere på præ-COVID.

De to sidste års prisudsving er dog ikke en enlig svale. De er mere sandsynligt varsler om kommende års elpriser i Nordeuropa og Skandinavien. 

Som det kortlægges i Dansk Energis Elpris Outlook 2021 vil ”mega-trends,” som øget el-efterspørgsel, integration af mere el fra vedvarende kilder og en udfasning af kraftværker og kulstop være med til at definere den kommende tid. 

Disse store forandringer  forventes at gøre elprisen mere volatile fremadrettet. 

"Vi kan forvente at se flere udsving i elpriserne fremover. Den trend vil sandsynligvis gælde for alt fra time- og dagsmæssige udsving til måneds- og kvartalsmæssige forskelle. I den sammenhæng bliver det væsentligt for elforbrugere at kunne skærme sig fra høje priser og høste fordele af lave priser. Derfor er løsninger som dem fra True Energy med til at minimere kundens risiko for tab og få fordel ved at skabe balance i energimarked og elnet. Det giver forbrugerne bedre mulighed for at støtte op om den grønne omstilling," siger Helle Juhler-Verdoner branchechef i Intelligent Energi.

I det fremtidsscenarie vil intelligent, fleksibelt og automatisk elforbrug – blandt andet fra de mange kommende elbiler - være til stor hjælp for både forbrugerne og elnettet. Det kan nemlig være med til automatisk at udskyde elforbrug til eksempelvis opladning af elbiler til tidspunkter, hvor prisen og CO2-indvirkningen for elproduktion er lavest. 

Via True Energys App kan du på ethvert tidspunkt se priserne og klimaindvirkning af el de kommende 24 timer og indstille dit elforbrug til automatisk derefter. Du kan læse mere om Appen og vores løsninger her