Fem konklusioner fra toårigt Local Battery-pilotprojekt

Radius og True Energy har gennem de sidste to år testet det såkaldte Local Battery, som er True Energys system til lokal peak shaving eller load balancering. De første resultater fra forsøget er nu klar.

Local Battery er en måde at bruge det eksisterende elnet på en smart måde ved at tænke elbiler ind i ligningen. Radius har gennem forsøgsperioden simuleret kapacitet-mangler i elnettet i Nordsjælland. Det vil sige, at der ikke kan leveres tilstrækkelig strøm til at dække forbrugernes behov.

Her har True Energys løsninger kunnet frigøre kapacitet ved automatisk at pause opladning af elbiler, så netbelastningen sænkes. Det sker uden at bilejerne risikerer, at de står med en halvtom elbil om morgenen, idet opladningen går igang igen, når der er ledig kapacitet i elnettet.

Her er fem af True Energys hovedkonklusioner fra pilotprojektet:

1: Det virker

Den overordnede konklusion er, at Local Battery-systemet fungerer. Det tilbyder ekstra kapacitet og balance til elnettet. True afbrød bilernes opladning når Radius havde behov for at reducere belastningen. Både akut (fx hvis nogen havde gravet et kabel over) eller planlagt (fx pga. vedligehold).

2: Fokus skal være på brugerne

Pilotprojektet slog en tyk streg under, at der skal være fokus på brugernes behov. Det er afgørende, at de ikke risikerer at stå med en halvtom bil om morgenen. Det er det samme fokus som True Energy altid har over for sine brugere.

3: Det kan spare os alle sammen penge

Desuden skal der bides mærke i, at der hen over de kommende år vil være øget behov for kapacitet og balance i elnettet på grund af den øgede elektrificering forårsaget af elbiler, varmepumper mm. Local Battery kan spare os for at skulle udbygge eksisterende kapacitet – hvilket kræver store anlægsprojekter, opgravning af veje, og store offentlige budgetter.

4: Jo flere elbiler, jo større effekt

For at den regulerede kapacitet er relevant for netselskaber, kræver det en tilstrækkelig stor mængde elbiler. Tiden arbejder for os, da flere og flere køber elbil.

5: Der skal være mere klarhed

Pilotprojektet viste, at der er behov for at udvikle betalingsmodeller og baseline. Der skal arbejdes videre med hvordan “leverancen” defineres og valideres.

Kontakt os for at høre mere om Local Battery og resultaterne fra pilotprojektet.