Her er timerne, hvor er det billigst at bruge el

Skifter elpriserne som vinden blæser? Eller er det nemt at forudse, hvornår strømmen er billigst? Hvornår kan det bedst betale sig at lade elbilen eller bruge energitunge ting som vaskemaskinen? Få svarene her, og find ud af om det kan betale sig at bruge en App, der automatisk gør arbejdet for dig.

Elprisen svinger – endda rigtig meget. Tit sker udsvingene inden for blot 24 timer. Det er en af de ting, der står klart efter en analyse af næsten 8000 timers elpriser fra 2021. Analysen dækker elpriser for samtlige timer mellem den 1. januar og den 22. november, og viser blandt andet, hvornår det som regel er billigst at bruge strøm.

I kort form er her nogle af resultaterne fra True Energys analyse og deres konsekvenser for forbrugerne.

Hvad betyder spotprisen på el?

Analysen er foretaget på data fra Nord Pool, som er energibørsen, hvor elpriserne i Skandinavien fastsættes time for time ud fra udbud og efterspørgsel.

Der er tale om den såkaldte spotpris på el. Som vi har beskrevet i en tidligere artikel, så er spotprisen langt fra den eneste faktor, der tæller i energiprisen, men den er afgørende for forbrugere, der gerne vil udnytte de svingende energipriser til at gøre brugen af el så billig som mulig.

I disse tider er er ekstra god grund til at holde et vågent øje med priserne. De er nemlig eksploderet, og det kan have endda rigtig store konsekvenser for forbrugerne. Et godt eksempel er 77-årige Gert Louw, der, som TV2 Business rapporterede i september, står til at bruge omkring 1000 kroner mere om måneden på el, end det tidligere var tilfældet.

Hvad betyder det for elbiler?

For elbiler kan de stigende elpriser være lig med større kørselsudgifter.

FDEL (Elbilforeningen Forende Danske Elbilister) har regnet sig frem til, at elbiler i snit har et energiforbrug på 17-18 kWh (kilowatt-time) per 100 kilometers kørsel. Det svarer til, at elbiler kan køre omkring fem til seks kilometer på en kWh.

Som det fremgår af vores analyse, så er der voldsom forskel på prisen for at bruge el. Det gælder også for elbiler. For eksempel er spotprisen på el i Vestjylland i snit tre gange så høj tirsdag mellem 19 og 20 end mellem 14 og 15 om søndagen. Hvis man kigger på tallene for en specifik uge – eller for en specifik dag – er udsvingene nogle gange langt større.

Med andre ord er der rigtig god ide i at time sin opladning til de tidspunkter, hvor strømmen er billigst.

Godt nyt til natteravnene

Den gennemsnitlige timepris analyseret ud fra ugedage viser, at det kan betale sig at lægge elforbruget om natten og i weekenderne. Elnettet og de tilhørende elpriser er herhjemme delt op i Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2). Storebælt markerer grænsen mellem de to dele.

Som det kan ses på grafer for elpriserne, er der forskel på priserne for vest og øst. Men da man jo ikke lige kan flytte bilen, mens den lader, er det mere interessant at se på, hvornår oversigten er grøn – det viser nemlig de billigste gennemsnitspriser.

Spotpriser DK1:

Gennemsnitlig spotpris på el (DKK/MWh) for DK1. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021.Data: Nord Pool.

Spotpriser DK2:

Gennemsnitlig spotpris på el (DKK/MWh) for DK2. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

Generelt er det billigst at lade i weekenden, især om søndagen, og om natten mellem 00 og 05.

Samtidig viser tallene tydeligt, hvor meget dyrere det er at lade i morgentimerne, og i løbet af den såkaldte kogespids om aftenen mellem 17 og 20.

Stigende elpriser

Stigende energipriser fylder meget i mediebilledet – og med god grund. Når vi kigger på de gennemsnitlige priser, så er det nemlig tydeligt, at priserne er støt stigende.

Timeprisen på el fordelt over måneder i 2021. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

De to grafer viser timeprisen for el i hhv. DK1 og DK2 – hver måned har sin kurve.

Tallene viser, at der gradvist er kommet længere mellem top og bund. Med andre ord er variansen i den gennemsnitlige timepris hen over et døgn vokset henover efteråret.

Timeprisen på el fordelt over måneder i 2021. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

En interessant udvikling for november er, at prisen på el i dagtimerne viser mindre fald end foregående måneder. Det kan være en forbigående trend, men vi vil følge den de kommende måneder og se, hvad udviklingen bliver.

Prisvariationen er stigende

Forskellen på den mindste og højeste timepris er endnu mere tydelig, når man kigger på en fordeling hen over årets dage.

Her er det samtidig også meget tydeligt, at der er store udsving fra dag til dag.

Minimum og maksimumpris per dag. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

Der er punkter på de to grafer, hvor det kun er den maksimale pris, der kan ses. Det er datoer, hvor minimumsprisen er omkring nul eller endda negativ. Som vi har beskrevet tidligere, er det ikke det samme som, at man får penge for at bruge strøm.

Minimum og maksimumpris per dag. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

Når variansen i løbet af et døgn er større, sparer man selvsagt flere penge ved at bruge strøm til opgaver som at oplade sin bil i de billigste frem for de dyreste timer.

Søndag eftermiddag ofte billigst

Hvis man kigger på, hvilken time inden for en given uge el har været billigst, er der store forskelle fra uge til uge.

Tabellen nedenfor viser hvor ofte en given time på en given ugedag har været ugens billigste hen over de første 47 uger af 2021.

Minimumspris for en given uge vist ud fra ugedag og time. Data tæller fra 1/1-2021 til og med 22/11-2021. Data: Nord Pool.

Som det kan ses af tabellen, er søndag eftermiddag ofte det tidspunkt, hvor prisen på el er lavest. Det skal bemærkes, at det dog kun gælder for 30% af ugerne. Selvom søndag dominerer, når det kommer, hvilken dag de billigste priser ofte forekommer, så er det over halvdelen af tiden, at det billigste tidspunkt ligger på en anden ugedag.

Store prisudsving

Forskellen på energipriser bliver endnu tydeligere, når man kigger på den daglige pris. Som eksempel har vi valgt ugen startende mandag den 18. oktober og frem til den 24. oktober.

Elprisen på timebasis for perioden 18/10-24/10 2021. Data: Nord Pool.

Som graferne viser, så er der voldsom forskel på prisen far dag til dag, for ikke at nævne fra time til time.

Elpriser på timebasis for perioden 18/10-24/10 2021. Data: Nord Pool.

Mens det kan være svært at se ud fra de to grafer, så er det værd at bemærke, at priserne mellem Vest- og Østdanmark varierer meget. I denne uge var den største forskel på 700 kroner pr MWh – i Vestdanmarks favør.

Med andre ord kan der være store forskelle på, hvad prisen er ud fra hvor i landet, du opholder dig.

Samtidig viser graferne, at det inden for en given periode på 24 timer kan være stor forskel på, hvornår prisen er lavest. En god illustration er forskellen mellem prisudviklingen den 23/10, hvor prisen starter lavest og stiger i løbet af dagen før den langsomt aftager efter klokken 20. Dagen efter er priskurven nærmest flad henover dagen, men falder fra klokken 20 til det laveste punkt lige op til midnat.

Konklusioner og konsekvenser

Statistisk set viser analysen tydeligt, at elpriserne er billigst i weekenden og om natten. Samtidig viser analysen, at der er voldsomme prisudsving, som varierer på månedlig-, ugentlig-, daglig- og regional basis.

Samtidig er tidspunkterne, hvor de allerlaveste priser findes meget forskellige. En generel observans er, at de ligger på tidspunkter, hvor strømforbruget ofte er lavere – og hvor produktionen af el i stor udstrækning stammer fra vedvarende energikilder. Det gælder blandt andet for de tidspunkter, hvor spotprisen på strøm er specielt lav eller endda negativ.

For at udnytte de lave priser vil de fleste derfor have behov for løsninger som identificerer de billigste tidspunkter dagsbasis og kan automatisere forbruget til at foregå der.

Det er blandt andet det, som True Energys app kan gøre for dig.