Her er vores største fordele ved elbiler – er du enig?

True Energy har kortlagt nogle af de største fordele ved elbiler. Vi inviterer dig til at give dit besyv med.

I Danmark er elbiler stadig til et relativt sjældent syn, men det er der hurtigt ved at blive lavet om på. Der sælges elbiler som aldrig, og på både nationalt og regionalt plan er der store planer for at få flere eldrevne biler ud på vejene. For eksempel har Aarhus set på at elbiler skal udgøre 40% af bilparken inden udgangen af 2030. på nationalt plan er der mål om en halv million elbiler inden 2030.

 

 

Hvis du overvejer en elbil – eller allerede ejer en – venter der masser af fordele. Vi har hos True Energy selv elbiler. Sammen har vi researchet hvad for personlige – og samfundsmæssige fordele, som vi synes, vejer tungest. Det er blevet til en infografik, som du kan se her.

 

 

Vi ser hellere end gerne, at du genbruger og deler den. Samtidig vil vi gerne høre dine tanker om, hvad de største fordele ved elbiler er. Fortæl os her på hjemmesiden, via e-mail eller via de sociale medier. Målet er at samle sammen og præsentere jeres bud i en opdateret udgave.

Her er en kort oversigt over vores egne største fordele:

 

Lavere omkostninger

Indkøbsprisen og livstidsomkostningerne ved elbiler vs. benzinbiler er områder, der har været diskuteret livligt. I starten af 2020 slog FDM en streg under, at det over blot nogle få års kørsel er billigere at have elbil.

Det er blandt andet fordi, at elbiler har langt lavere udgifter til vedligeholdelse i forhold til almindelige biler. Benzinbilers udstødningssystemer, startermotorer, osv. slides, mens elbiler slet ikke den slags. Selv når det kommer til dæk og bremser er elbiler langt mere skånsomme end benzin- og dieselbiler.

En del af grunden til den billigere brug og drift er, at afgifterne på elbiler stadig er mindre. Noget, der kan ændre sig i kommende år. Det er dog stadig sandsynligt, at elbiler bevarer deres fordel. Priserne på elbiler falder nemlig, og der er flere nye, prisvenlige modeller.

 

Reducerede emissioner

Når du vælger at bruge en elbil, vælger du også at gøre en indsats for miljøet. Elbiler udleder nemlig langt mindre CO2 – lige meget hvor strømmen kommer fra. Samtidig har en elbil ingen udstødning af de sundhedsfarlige gasser og partikler, som benzin- og dieselbiler udleder.

Hvis el til din elbil kommer fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller sænker du miljøindvirkningen endnu mere.

Samtidig er der en trend for elbiler, hvor der bruges flere miljøskånende materialer. Det gælder fx for Ford Focus Electric og Nissan Leaf, som begge bruger genbrugte materialer såsom vandflasker, plastikposer og genanvendt metal.

 

 

Bedre effektivitet

Elbiler er bedre til at konvertere oplagret energi til fremdrift. For mange modeller omsættes 75% eller mere af den opsparede el til fremdrift.

For benzinbiler går meget mere energi spildt som varme og det er ofte under 30% af energien, der bliver til fremdrift. Samtidig er der som regel større omkostning – både miljømæssigt og energimæssigt – forbundet med indvinding og forarbejdning af fossile brændstoffer.

 

Sundhedsmæssige fordele

Ved at mindske udledning af CO2, Nox og sundhedsskadelige partikler gør du og din elbil en indsats for vores helbred. Det kan lede til færre patienter med luftvejsproblemer, og generelt bedre helbred for specielt borgere, der bor tæt på stærkt trafikerede veje eller tætpakkede byområder med megen trafik.

Samtidig er elbiler med til at sænke støjforureningen.

 

Bedre, mere sikker kørsel

Nylige fund har vist, at flere EV-funktioner kan forbedre sikkerheden. EV’er har ofte et lavere tyngdepunkt, der gør dem mindre tilbøjelige til at rulle over. De kan også have en lavere risiko for større brande eller eksplosioner, og køretøjernes konstruktion og holdbarhed kan gøre dem sikrere i en kollision.

Når det kommer til køreegenskaber, vil de fleste bide mærke i, hvor stille kabinen er, og hvor glat og hurtig acceleration, bilen leverer.

 

 

Sikring af den grønne omstilling

Det eksisterende elnet er mange steder under pres. Integrationen af mere el fra vedvarende energikilder og produktion fra privatejede solceller og vindmøller leder til en skillevej: Enten skal der ske store, dyre og forstyrrende udbygninger af det eksisterende elnet, eller også skal vi finde nye, innovative løsninger.

True Energy kan understøtte den anden vej. Takket være vores løsninger kan elbiler indgå som en buffer i elnettet, som hjælper med til at sikre, at vi kan fortsætte den grønne omstilling med minimale behov for videre udbygning af elnettet.

 

Hvad synes du?

Hvad synes du om vores valg? Er du enig? Har vi overset noget? Fortæl os her eller via de sociale medier. Vi håber at lave en opdateret udgave af vores infografik bygget på dine forslag.