Hvad er vedvarende energi? Læs svaret her

Vedvarende energi, også kendt som fornybar energi, består af energikilder, som ikke slipper op over tid. Det står i kontrast til fossile brændstoffer, hvor reserverne er begrænsede. Det kan vi se i Nordsøen, hvor det er blevet dyrere og dyrer at indvinde olie og gas. Den olie og gas er samtidig en af de største CO2-udledere, når den bruges til eksempelvis produktion af el.

Vedvarende energi er fremtiden

Vedvarende energi er rigtig mange ting. Det tæller alt lige fra biogas og biomasse til vindmøller, solceller og bølgekraft. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vedvarende energi “en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale.”

I Danmark bruger vi mere og mere vedvarende energi, hvilket er rigtig godt økonomisk. Samtidig er det godt i forhold til at mindske vores CO2-udledning. Vi benytter os i høj grad af vindenergi i Danmark. Danmark er et oplagt sted til vindenergi, da der opstår mange højtryk og lavtryk omkring Danmark, hvilket skaber blæst. Vi har meget få dage, hvor der er helt vindstille. Samtidig stiger brugen af solceller. Det gælder specielt blandt private, som ser god ide i – og besparelser via – at opsætte solceller på eller ved hjemmet.

Automatisér dit elforbrug

I dag kommer over 40% af vores energiproduktion fra vindmøller. Samlet set er cirka 70% af vores energiproduktion fra vedvarende energikilder. Mængden af energi, der stammer fra vedvarende energikilder stiger konstant.

Det er dog ikke altid vinden blæser eller solen skinner, så CO2 udledningen og prisen per kWh kan svinge en del. Man kan bruge True Energy’s app til at se, hvornår strømmen er optimal til f.eks. at lade sin elbil op eller vaske tøj. Du kan hente app’en her: Link til download