Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi, også kendt som fornybar energi, består af energikilder, som ikke slipper op over tid, i modsætning til fossile brændstoffer, hvor reserverne er begrænsede.

Vedvarende energi er fremtiden

Vedvarende energi er rigtig mange ting, lige fra biogas og biomasse til vindmøller og bølgekraft. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vedvarende energi “en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier, der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved blandt andet at være CO2-neutrale.”

I Danmark bruger vi mere og mere vedvarende energi, hvilket er rigtig godt økonomisk og godt i forhold til at mindske vores CO2 udledning. Vi benytter os i høj grad af vindenergi i Danmark. Danmark er et oplagt sted til vindenergi, da der opstår mange højtryk og lavtryk omkring Danmark, hvilket skaber blæst.

Automatisér dit elforbrug

I dag kommer over 40% af vores energiproduktion fra vindmøller, og samlet set dækkes cirka 70% af vores energiproduktion af vedvarende energi. Det er dog ikke altid vinden blæser eller solen skinner, så CO2 udledningen og prisen per kWh kan svinge en del. Man kan bruge True Energy’s app til at se, hvornår strømmen er optimal til f.eks. at lade sin elbil op eller vaske tøj. Du kan hente app’en her: Link til download