Hvad er Vehicle-to-Grid – og hvad betyder det for min elbil?

Hvad er Vehicle-to-Grid og hvad betyder det for min elbil?

Med Vehicle-to-Grid, eller V2G, kan din elbil potentielt tjene penge, mens den holder stille. Læs hvordan det vil foregå i vores guide.

Elbiler kan meget – og har potentiale til endnu mere. For eksempel kan de ”sælge” den energi, der er i deres batterier, når de holder stille, og på den måde tjene penge til deres ejere.

Og hvis du bruger True Energys app, kan det hele ske automatisk og så billigt og klimavenligt som muligt.

Helt kort fortalt er det en af de centrale fordele ved den Vehicle-to-Grid-teknologi, mange taler om for tiden. Men hvad er Vehicle-to-Grid helt præcist?

I vores guide kan du finde svar på det spørgsmål, hvornår du kan forvente, at Vehicle-to-Grid for alvor slår igennem og meget mere

Hvad er Vehicle-to-Grid?

I dag kan du tænke på forbindelsen mellem en elbil og elnettet som en ensrettet gade, der går fra net til bil.

Med Vehicle-to-Grid-teknologi eller på dansk elbil til nettet (forkortes ofte til V2G) kan trafikken pludseligt gå begge veje. Elbilers batteri kan oplades og aflades (strøm sendes fra batteriet ud i elnettet) ud fra forskellige signaler – såsom energiproduktion, -forbrug eller-pris.

V2G bør ikke forveksles med en række andre begreber som:

  •       V2H (Vehicle-to-Home eller på dansk elbil-til-hjem): Løsninger, der gør det muligt at bruge elektricitet fra elbilers batterier til at drive enheder i hjemmet.
  •       V2B (Vehicle-to-Building eller elbil-til-bygning): Ligner V2H, men dækker bredere og inkluderer for eksempel drift af større bygningers elektriske installationer.
  •       V2X (Vehicle-to-X eller elbil-til-alting): Strøm fra elbiler anvendes i alle mulige sammenhænge.

Hvad er fordelene ved Vehicle-to-Grid for dig som elbilsejer?

De fleste biler holder stille mere end 90% af tiden. Vehicle-to-Grid åbner mulighed for, at din elbil så at sige arbejder for dig, når den ikke er i brug.

Et praktisk eksempel er, at bilen kan lade, når elprisen er lavest. Det kan du selvfølgelig allerede med True Energys app, men med V2G kan strømmen i bilens batteri sælges tilbage til elnettet, hvis og når der er behov for det.

Hvad er fordelene ved Vehicle-to-Grid for samfundet og elproduktionen?

I V2G styres opladning og afladning af elbilers batterier baseret på brugernes behov og elnettets situation (blandt andet elforsyning og balancen i nettet). Optimering og justering kan ske løbende, takket være den ekstra energikapacitet, batterierne giver. Det åbner op for en række fordele:

  •       Optimering af effektiviteten af vedvarende energi, da overskydende produktion kan ”gemmes” i batterierne.
  •       Lavere infrastrukturomkostninger og mindre behov for dyre udbygninger af elnettet.
  •       Bedre stabilitet i elnettet, da udsving i produktion og forbrug nemmere kan udjævnes, så risikoen for overbelastning mindskes.
  •       Udvikling af mulighederne for og business cases for elbiler og andre elkøretøjer
  •       Billig og hurtig energilagring.
  •       Reduktion af klimapåvirkning fra elproduktion og -forbrug.

Hvor meget kan du som elbilsejer tjene på Vehicle-to-Grid?

Salg af strøm fra din bils batteri tilbage til nettet kan blive en god ekstra indtjening, og kan være med til at gøre det endnu sjovere at være elbilsejer.

Præcist hvor meget, der kan være tale om, er stadig svært at sige.

En undersøgelse i England viste, at en elbilsejer, som havde bilen tilsluttet elnettet mindst 75% af tiden kunne tjene omkring 3000 – 4000 kroner om året på at deltage i V2G.

Et pilotprojekt med elektriske varevogne, havde noget bedre resultater. Her kunne hver varevogn kunne på årsbasis tjene omkring 10.000 kroner.

Meget af V2Gs potentiale kommer til at afhænge af prisudviklingen for el. Der kommer mere og mere vedvarende energi i elnettet, og det betyder, at energipriserne kan kommer til at svinge mere. Det er en af de ting, der taler for, at indtjeningen fra deltagelse i V2G-ordninger kan stige i de kommende år.

With Vehicle-to-Grid, or V2G, your electric car can potentially make money while sitting still. Read how it will take place in our guide. Electric cars can do a lot – and have the potential for even more. For example, they can "sell" the energy that is in their batteries when they are standing still, and in that way make money for their owners.Hvad er Vehicle to Grid (V2G) og hvad betyder det for min elbil?
Hvad er Vehicle-to-Grid og hvad betyder det for min elbil?

 

 Hvad er potentialet i Vehicle-to-Grid?

I 2030 vil der være mellem 140 og 240 millioner elektriske biler på vejene. Det er lig med mindst 140 millioner mobile energilagre med en samlet kapacitet på omkring 7 TWh. Til sammenligning, svarer det nogenlunde til den samlede produktion fra samtlige vindmøller i Danmark i et halvt år.

Med andre ord er der stort potentiale for at bruge elbiler som en aktiv del af elnettet.

En undersøgelse fra ABI Research slår fast, at V2G kan komme til at betyde en strømrabat på 15% rabat for dig som forbrugern og samtidig spare energiselskaberne for over ti milliarder kroner allerede inden 2025.

Har vi Vehicle-to-Grid i dag?

Tallene fra ABI Research skal dog tages med et gran salt.

Helt kort fortalt har vi nemlig ikke V2G i dag.

Der har været en lang række forsøg, og mange af dem har flere års resultater at trække på. Du kan se en liste over projekterne her.

Et af projekterne foregår i Danmark. Smart energi-virksomheden Nuvve har en kommerciel aftale med Frederiksberg Forsyning, så dens flåde af 43 elektriske varevogne leverer frekvensregulering til Energinet, når deres stik er forbundet med ladeudstyr og dermed elnettet.

Hvad er de største udfordringer for Vehicle-to-Grid?

En af de største udfordringer for V2G er, at løsningerne mange stader ikke falder under eksisterende lovgivning, regelsæt og kontrolmyndigheder. Et område, hvor det kan lede til udfordringer er i forhold til energitariffer for V2G. Hvordan skal de for eksempel afregnes , hvis strøm ryger fra en bils batteri ud i nettet for at sikre balance og levering?

Den type spørgsmål er mange steder stadig ubesvarede.

Lignende udfordringer konfronterer forsikrings- og garantiordninger. V2G kan nemlig under nuværende regler koste garantien på elbilers batterier på grund af de ekstra opladninger og afladninger. Samtidig er der begrænset grundlag for beregninger af, hvordan en elbil, inklusiv batterier, skal forsikres, og hvornår der er tale om berettiget forsikring eller overdreven brug.

Her kommer vi til de tekniske udfordringer. Ud over, at flere ladecyklusser til V2G kan lede til hurtigere forringelse af batteriets performance, så kræver V2G blandt også tovejs-opladere, der ikke er mange af på markedet i dag. Derudover kræver V2G en anden forbindelse til nettet end den mange hjem og virksomheder har nu.

Hvilke elbiler er klar til Vehicle-to-Grid?

Der er langt mellem elbiler, som kan håndtere til V2G. Flere og flere mærker melder sig dog så småt klar. Det gælder for eksempel for Volvo (den kommende EX90) og VW.

Nissan og Mitsubishi er de mærker, der har gået forrest. Flere modeller fra begge mærker (inklusiv Nissan Leaf) er V2G-klar.

Tesla-ejere kommer nok til at vente længere på V2G. Ledende Tesla-repræsentanter har nemlig tidligere stillet spørgsmål ved værdien af V2G.  

Hvor tæt på er vi med Vehicle-to-Grid?

Med de ovenstående udfordringer i mente, kan det måske overraske, at vi regner med at se V2G for alvor vinde frem inden for tre til fem år.

Grundene er blandt andet, at vi som del af den grønne omstilling til vedvarende energi som primær energikilde har et stort behov for at finde nye måder at sikre elproduktion og balance i nettet. Ellers risikerer vi, at der enten opstår nedbrud og bliver behov for voldsomme, dyre udbygninger af el-infrastrukturen.

Som elbilsejere er der samtidig incitament til at stille bilen til rådighed og tjene penge på den, når den ikke er i brug.

Modargumenterne inkluderer, at teknologien og regelsættene pt stadig mangler at komme på omgangshøjde.

Men når vi ser på, hvor  hurtigt det er gået med kapacitetudvidelsen på bilbatterierne, hvordan elbiler generelt har udviklet sig med raketfart, og det stærke fokus på den grønne omstilling, så mener vi, at der er grundlag for at være optimistiske.

Hvad med True Energy og Vehicle to Grid?

True Energys løsninger til opladning af elbiler er designet til fremtidens elnet. Sagt lidt anderledes er vores løsninger klar til at understøtte V2G, så snart det bliver til en realitet. Du kan begynde at udforske True Energy appen allerede nu, ved at downloade den her.