Hvor er økomærket for opladning af elbiler?

Manglen på en entydig definition på Smart Charge gør det sværere at få det bedste ud af investering i en elbil. Der er behov for standard for, hvordan elbiler lader så billigt og klimavenligt som muligt.

Smart Charge er noget, alle nævner, og alle har sin egen definition på. Sat lidt på spidsen er det pt. situationen for elbils-industrien og elbilsejere. Konsekvensen er, at det er uigennemskueligt for forbrugerne. Både elbilsejere og samfundet risikerer samtidig, at vi ikke får udnyttet elbilers kæmpe potentiale.

”For eksempel har Danmark sat ambitiøse mål om cirka en million elbiler på vejene inden 2030. De skal være med til at sikre den grønne omstilling. Effektiv brug af bilerne og nemt identificer- og kvantificerbare fordele er essentielle for, at vi får så bred interesse for – og brug af elbiler som muligt. I den sammenhæng mangler vi pt. standarder. Ladning af elbiler mangler noget, der skaber indsigt og tillid ligesom Ø-mærker for økologien eller energimærkerne for hårde hvidevarer,” siger Charlotte Blou Sand, grundlægger og direktør i True Energy.

Derfor lancerer True Energy et forslag til, hvordan en standard for Smart Charge kan se ud.

True Smart Charge

Noget af det eneste, der er fuld opbakning om er, at Smart Charge er vigtigt. Det er nemlig den oplagte måde at gøre ladning af elbiler så billig og CO2-neutral som mulig. Det første skridt er at vide, hvornår strømmen er billigst og elproduktionen har den mindste klimaindvirkning. Dernæst kan ladetiden justeres, så den passer med de tidspunkter. Der kan dog stilles spørgsmål ved, hvor smart opladning  (charge) der er tale om, hvis vækkeuret skal stilles til klokken tre om natten for at starte den manuelt.

True Energy kommer derfor med et bud på en række definitioner for Smart Charge-funktionaliteter. Hvis samtlige opfyldes, mener vi, at der kan tales om ægte Smart Charge. Eller som True Energy kalder det: True Smart Charge.

Definitionerne på de forskellige funktioner ovenover er i punktform:

  • Manuel ladning: Løsning, der giver indsigt i de variable elpriser og klimaindvirkningen fra elproduktion. Selve ladning af bilen skal dog ske manuelt.
  • Planlagt ladning: Programmering eller indstilning af ladning til et specifikt tidspunkt af døgnet. Sker uden hensyn til, hvad elprisen eller klimaindvirkningen reelt er på det pågældende tidspunkt.
  • Auto-intelligent ladning: Automatisk ladning på de tidspunkter, hvor strømmen enter er billigst eller har den laveste klimaindvirkning.
  • Smart grid-integreret: Ladningsløsningen integrerer med smart grid-funktioner, så elbiler kan bruges til blandt andet buffer i elnettet mod betaling fra elselskaber og -producenter til elbilsejere.
  • Elselskabs-fleksibel: Ladeløsningen kan anvendes uafhængigt af, hvilket elselskab en forbruger har eller ønsker at bruge.

Oplæg til debat

Forslaget til en mærkeordning for Smart Charge er tænkt som en måde at hjælpe forbrugerne. Samtidig er det et udgangspunkt for diskussioner om, hvordan en standard for ladning af elbiler kan se ud. Et startpunkt for industrikilder, energieksperter, elbilsejere og -grupper til en debat om fremtiden for Smart Charge.

True Energy har udviklet en app, hvorfra brugere blandt andet kan automatisere og styre opladning af elbiler. Det hele foregår via din smartphone, og kan anvendes uafhængigt af, hvilken elbil eller elselskab, du har. Vi har med andre ord sat ambitionerne højt og opfylder samtlige funktioner, da vi mener, at det er nødvendigt med fuld Smart Charge for at give forbrugerne frihed og fleksibilitet, spare penge og støtte op om den grønne omstilling.

”Vi er ikke bange for at sige, at vi er Danmarks eneste leverandør af fuld True Smart Charge. Vi er også klar over, at andre selskaber kan have andre definitioner. Vores modsvar er et retorisk spørgsmål: Hvilken forbruger ville ikke ønske, at deres løsning til smartcharge var automatisk, gav mulighed for rabatter og kan anvendes lige meget, hvilket elselskab, de foretrækker,” siger Charlotte Blou Sand.