Hvor længe vil de højere elpriser fortsætte?

Som vi tidligere har beskrevet, har spotprisen på el har været høj hen over sommeren. Vi har opdateret vores analyser med de seneste tal fra Nordpool, handelsplatformen for el i det meste af norden, som bestemmer spotprisen på el.

Som du kan se nedenfor, har prisen fortsat været høj gennem sensommeren.

De varierende dags- og timepriser betyder, at du via True Energy kan lade så billigt og klimavenligt som muligt. Men med de mange udsving, kan det være svært at finde hoved og hale i, hvordan den generelle udvikling er.

Derfor har vi gravet dybere og kigget på den gennemsnitlige spotpris på månedsbasis. Her ses det tydeligt, hvordan priserne i år har været højere end andre år:

Mange faktorer spiller ind

Der kan være mange faktorer i spil, når det kommer til de højere elpriser. Henover sommeren var en række faktorer medvirkende, at priserne var højere:

  • Norden har haft ekstra tørt vejr. Det medførte, at den såkaldte hydrobalance (produktionskapacitet for vandkraft i specielt Norge og Sverige) var langt under normalen.
  • I Danmark og andre omkringliggende lande var produktionen af vindenergi lavere end normalt.
  • Syd for grænsen var elproduktionen via kul og gas højere, end det var tilfældet sidste år.
  • Samtidig var CO2-kvoteprisen på et all-time high, og det øger den samlede produktionspris. Til sammenligning var CO2 priser fra 30€/ton sidste sommer, mens de ved indgangen af sommerferien var over 50€/ton.
  • Sidst men ikke mindst var mange atomkraftværker ude til revision i det nordiske synkronområde.

Nogle af de faktorer (såsom hydrobalancen, vindforholdene og atomkraftværker ude til revision) er allerede ændret, eller vil snart ændre sig, når efteråret kommet. Indtil nu har det ikke umiddelbart medført en lavere elpris.

Derfor er der ekstra god grund til at lægge elforbruget på de tidspunkter af døgnet, hvor prisen er lavest - fx ved at smart charge med True Energy.

Hos True Energy vil vi holde dig up to date på elpriserne. Vi følger udviklingen, analyserer hvornår det er billigst at bruge el og prøver at finde ud af, om priserne vil fortsætte med at være høje henover resten af året.