Hvordan kan solceller og elbil bedst betale sig?

Der er  mange situationer, hvor kombinationen af solceller og elbil er bedst for din økonomi. Til gengæld er det lidt mere kringlet, når det kommer til refusion af elafgiften.

Kan man få refusion på elafgiften, når man har solceller? Spørgsmålet bliver relevant for flere og flere, efterhånden som solenergi vinder frem. Solceller kan nemlig være en afgørende faktor for, om der er mulighed for refusion.

Samtidig vinder elbiler frem i rivende fart. Antallet er over fordoblet siden sidste år, viser tal fra De Danske Bilimportører.

Kombinationen af solceller og elbiler giver for mange rigtig god mening. Din egenproducerede solstrøm er som oftest langt billigere end den, der kommer fra elnettet. Med de rette løsninger kan du optimere udnyttelsen af strømmen – blandt andet til opladning af elbilen. Til gengæld er der med solceller (eller elvarme) ikke mulighed for at få tilbagebetaling af elafgiften (refusion) for den strøm, man bruger til opladning af bilen – lige meget hvor den kommer fra.

Svaret på, om solceller og elbil eller en anden løsning passer bedst til dig hænger sammen med dit forbrug og generelle situation, og hvilken el-leverandør, du har.

Hvad er reglerne for refusion?

I Danmark er der en særlig ordning, hvor man kan få refunderet elafgiften på den strøm, som man bruger til opladning af bilen derhjemme. Det kræver, at man har en MID godkendt ladeboks og er tilmeldt en refusionsordning via en udbyder – typisk med et månedligt abonnement. Til gengæld for det månedlige abonnement indsender din udbyder dine forbrugsdata, og får elafgiften retur fra staten, hvorefter de kan betale den videre til dig.

Man kan godt få refusion uden et såkaldt All Inclusive-abonnement – eksempelvis hos Energi Fyn – men nogle tilbyder refusion med All Inclusive-abonnementer, hvor man kan oplade bilen ubegrænset for et fast månedligt beløb. Det gælder fx E.ON og Clever.

Mange refusionsordninger inkluderer bestilling af en ladeboks fra udbyderen af refusionsordningen) med efterfølgende månedligt abonnement til samme udbyder. Det vil sige, at hvis du allerede har en ladeboks sat op, så er der en del ekstraomkostninger forbundet med at indgå et nyt refusions-abonnement.

Kan jeg få refusion, hvis jeg har solceller eller elvarme?

Det skal bemærkes, at der generelt IKKE kan tegnes refusions-abonnement, hvis du i husstanden har solceller eller elvarme. Det skyldes, at du i disse tilfælde allerede har nedsat elafgift, hvorfor du ikke kan få refunderet en afgift, du ikke har betalt i første omgang. 

I skrivende stund er det udelukkende Clever, der giver refusion hvis man har solceller og/eller elvarme. Her er der teknisk set ikke tale om en refusion, da det er Clever, som betaler refusionsudgifterne til kunderne (med andre ord betaler ud af egen lomme).

Vi siger generelt, da SKAT i en tidligere afgørelse har slået fast, at det under langt de fleste vilkår ikke er muligt at søge refusion, hvis du har solceller.

Der kan dog ifølge nogle kilder være mulighed for at opnå refusion, hvis du får sat et ekstra målepunkt op, men det kræver grundig indsigt og forberedelse – og selv da er det ikke sikkert, at det kan lade sig gøre, eller at det kan betale sig.

Hvordan udbetales refusion?

Refusionsordninger og betaling varierer fra udbyder til udbyder. To gode tilbud er fra vores partnere Energi Fyn og E.ON.

Energi Fyn giver fuld refusion af elafgiften på alle de kWh, din ladestander bruger til at lade din elbil op med. Med en ladeboks fra Energi Fyn og en serviceaftale, sparer du 1,12 kroner i elafgift pr. kWh, som fratrækkes din elregning.

Med E.ON får du hver måned en opgørelse på, hvor mange kWh, der er brugt til opladning af elbilen via din ladeboks derhjemme. Registreringen sker via boksens 3G/4G-sim-kort.

Der bliver udbetalt godtgørelse på 1,12 kr. pr. kWh via Betalingsservice.

Er refusions-løsninger relevant for mig?

Det korte svar er, at der afhænger af din situation. Hvis du får flere afgifter retur end dit månedlige abonnement og evt. merpris for at købe/installere en ladeboks (sammenlignet med hvad det ville koste at købe en boks uden abonnement/binding), så er refusion nok lig med lavere udgifter til opladning af elbilen.

Har du solceller, skal du regne på, om Clevers løsning er rentabel for dig.

Muligvis skal du blot glæde dig over, at at din produktion fra solceller kan være en større gevinst. For eksempel skal du ikke betale afgifter. Samtidig er strømmen fra egne solceller ofte langt billigere end det er tilfældet for strøm fra andre kilder (som du så køber fra din el-udbyder).

Her er der muligheder for at få det bedste resultatet ved automatisk at bruge strømmen til opgaver som opladning af elbilen. Det tilbyder True Energy via vores True Solar-løsning, der nu er i beta. Du kan læse meget mere om løsningen her.

Hvordan regner jeg ud, hvad der er bedst?

Som en FDEL-oversigt rigtigt indikerer, kræver det først oversigt over, hvilke omkostninger du kan stå med i forskellige scenarier. Hvis du fx vælger et abonnement med refusion, koster det ofte et mindre ekstra-beløb (70-80 kr.) i abonnement til operatørvirksomheden (måske tilbyder din elleverandør dette – det gør Energi Fyn eksempelvis – eller også kan du finde en uafhængig refusionsudbyder)), som praktisk er den virksomhed, der kan ansøge om refusion af elafgiften for opladning. Denne type ordninger kan ofte give god mening, hvis du har et større kørselsbehov og/eller ikke har solceller eller elvarme.

Med solceller og/eller elvarme ser resultaterne noget anderledes ud, da man ikke har adgang til ordningen om afgiftsrefusion. Til gengæld har man i begge tilfælde adgang til meget billig strøm, og man kan overveje blot at købe en ladeboks og få den installeret. 

Energi Fyn har opstillet en række glimrende eksempler med beregninger, der viser, hvilke løsninger, der passer bedst til forskellige situationer, som du kan se her.

Overordnet er anbefalingen, at du inden en endelig beslutning kortlægger dit forbrug, mulig produktion fra solceller og besparelser fra elvarme og søger råd ved din el-leverandør eller andre udbydere af refusionsordninger.