Risikerer jeg, at strømmen forsvinder? Spørgsmål og svar om brownouts

Vinteren kan byde på risiko for brownouts, hvor strømmen bliver slukket i udvalgte områder. Men hvad betyder det helt præcist?

Vinteren kan introducere et nyt fænomen for danskerne: Brownouts. Men hvad er det helt præcist det handler om? Og hvor stor er risikoen? Få svar her.

Hvad er et brownout?

Et brownout er en ubalance som for eksempel pludseligt stigende forbrug i elnettet. I de fleste lande kan elektriciteten under et brownout stadig flyde gennem nettet og ud til virksomheder og hjem, men ved lavere spændingsniveauer end normalt. Det kan blandt andet betyde, at lyset fra elpærer dæmpes, heraf udtrykket, at det bliver ’brunt’. 

I Danmark defineres brownouts lidt anderledes. I stedet for, at strømniveauet svækkes, vil der blive slukket helt for strømmen i udvalgte områder i en specifik periode.

Brownouts kan derfor nogle gange forveksles med ”blackouts.” Under et blackout afbrydes strømforsyningen fuldstændig, men det sker uforudset og på grund af eksempelvis nedbrud i elnettet eller i produktionen.

Hvad sker der under et brownout?

For at modvirke brownouts, kan elselskaber foretage en manuel aflastning af elnettet. Det vil sige, at strømmen slukkes i udvalgte områder. Disse tilsigtede og planlagte afbrydelser kan vare alt fra et par minutter til flere timer.

Hvis det er nødvendigt at slukke for strømmen, vil afbrydelserne ske i ét eller flere udvalgte områder i op til to timer. Derefter vil det være andre områders tur til at være uden strøm.

Hvordan kan jeg vide, om der er risiko for brownout?  

Hvis der opstår risiko for brownout, vil Energistyrelsen og Energinet via medierne bede alle om at spare så meget som muligt på strømforbruget. Hvis det ikke er nok, kan Energinet bede elselskaberne om at foretage en ”kontrolleret reduktion af elforbruget” – med andre ord at slukke for strømmen i udvalgte områder. Private forbrugere og virksomheder vil blive advaret via forskellige kanaler inden, der slukkes for strømmen.

Hvad er risikoen for brownout?

På nuværende tidspunkt er der begrænset risiko for, at der kommer til at opstå brownouts. Det er dog stadig svært at spå om, hvordan situationen kommer til at udvikle sig. Elnettet og -produktionen er nemlig komplekse områder. For eksempel hænger det danske elnet sammen med resten af Europa. Det betyder, at manglende effekt i det samlede europæiske elnet kan lede til udfordringer i Danmark.

Generelt vil det dog kræve længere perioder med koldt og vindstille vejr, der falder sammen med problemer på kraftværkerne. Samtidig er der pt bedre muligheder for at udligne forbrug via indkøb af el fra andre områder. Norges vandkraftanlæg kan heldigvis igen trække på fyldte søer og elve efter længere perioder med regn, og de europæiske gaslagre er mange steder fyldt helt op.

Hvordan hænger brownouts sammen med elpriserne?

Generelt vil prisen på el altid følge udbud og efterspørgsel. Hvis der er ekstra stort behov for el rundt om i Europa, til for eksempel at undgå risiko for brownouts, kan prisen pludseligt stige voldsomt.

Hvis der er mulighed for det, bør man prøve at undgå energitunge opgaver i de perioder, fx opladning af elbil.

Hvis der ikke er nok strøm på markedet fra produktion herhjemme og i de omkringliggende lande, vil Energinet lancere tiltag, som skal forhindre strømafbrud.

Hvad kan jeg gøre før, under og efter et brownout?

Start med at tilmelde dig relevante services, der giver besked om mulige brownouts, før de opstår, såsom SMS-beskeder fra dit energiselskab og/eller elselskab. Hvis du har kritiske elektriske apparater i hjemmet (for eksempel sundhedsudstyr), kan det være en god ide at overveje, om du har behov for en nødgenerator til backup. 

Der er ingen grund til at hamstre dåsemad for at komme igennem et brownout. Frysere og køleskabe kan sagtens holde mad og drikke koldt i et par timer uden strøm. Sørg dog for så vidt muligt at holde dem lukkede.

Elektriske apparater som fjernsyn og computere kan potentielt tage skade af de skiftende strømniveauer. Det kan derfor være en god ide at frakoble elektriske apparater, så de ikke tager skade, når strømmen pludselig vender tilbage. 

Efter et brownout kan elektriske apparater igen tilkobles elnettet. Desuden skal du være opmærksom på, at brownout også kan have indflydelse på andre dele af forsyningsnetværket. Derfor kan der gå et par ekstra timer, før fx vandforsynignen igen er helt tilbage til normalen.