Sådan kan elbusser spille en afgørende rolle for fremtidens elnet

Fire ud af fem danske busruter kommer snart i udbud. Mange steder overvejer man at investere i elbusser. Det er en god ide – også for det danske elnet.

Bussers regelmæssige rutine og faste tidstabel er noget, vi som passagerer sætter pris på. Hvis der er tale om elbusser, gælder det samme for miljøet. Tidligere undersøgelser har vist, at elbusser sparer os for millioner af tons CO2, og alene elbusserne i Kina sparer verden for lige så meget diesel som alle verdens elkøretøjer i personbilsklassen tilsammen.

Elselskaber er en anden stor fan af elektrificering af busser. Kombinationen af størrelse og forudsigelig drift gør nemlig, at elbusser er ideelt egnet til at fungere som en buffer i elnettet.

 

 

Store miljøfordele

I slutningen af 2019 rullede en stribe nye busser ud på rute 2A og 18 i København. De fik en flot modtagelse – ikke mindst på grund af deres CO2-besparelse på 22% af den samlede udledning på hovedstadens buslinjer.

E.ON, der står for opladning af busserne, forklarer i en pressemeddelelse, at:

”Busserne på linje 2A, der skal køre mellem Tingbjerg og Refshaleøen, forventes at transportere 6,5 mio. passagerer årligt.”

Busserne er et vigtigt element i Københavns mål om at blive CO2-neutral inden 2025. Ud over CO2-besparelser udleder elbusser også langt færre sundhedsskadelige partikler.

Beregninger har tidligere peget på, at elbusser på tværs af en lang række forhold opnår en reduktion på 32-46% i brug af fossile brændstoffer set fra et livscyklusperspektiv. Et renere elnet og en bedre opladningseffektivitet (måling af, hvor meget el der går tabt som varme under en opladning) vil øge de fremtidige fordele ved elektriske busser.

 

Prisfordele ved grøn drift

De fordele tygges der på rundt om i danske kommuner og regioner. Inden for de kommende år skal op til fire ud af fem offentlige busruter i Danmark nemlig i udbud.

Her er de lavere miljøomkostninger et vægtigt argument, der bakkes op af de prisbesparelser, det kan lede til. Esbjerg Kommune har f.eks. regnet ud, at man vil spare 3,5 millioner kroner om året på et nyligt skifte fra dieselbusser i bybus-nettet til de klimavenlige el-busser.

Selv med kommunal betaling for anlæggelsen af en ny busterminal, som vil blive stillet til rådighed for busdriften, er netto-besparelsen i omegnen af 1,1 millioner kroner per år. Efter anlæg af busterminalen er betalt af, forventes besparelserne at stige yderligere.

 

Yderligere økonomiske fordele

Esbjergs besparelser kunne potentielt være meget større med veltimet opladning og brug af busser som en buffer i elnettet.

Når busserne står i depot om natten, skal de oplades. Men de skal typisk kun bruge et par timer for at blive klar til næste dag. Derfor er der god mulighed for at rykke rundt på opladningen og sørge for, at bussen kun lader op i de timer, hvor strømmen er billigst – eller alternativt mest klimavenlig.

Bygget på vores erfaringer fra elbiler anslår vi, at der med hver bus kan spares mange tusind kroner om året. Dertil kommer værdien af den CO2, man sparer. For de præcise detaljer om, hvor meget der kan være at spare, opfordrer vi til at skrive eller ringe til os.

True Energys rolle for busdriften

Mens elbusser efter al sandsynlighed er på vej til din by og busrute, så mangler der stadig koordination for opladning og indlemmelse af busserne som del af elnettet.

Her kan True Energy træde til. Vores løsninger giver den optimale kombination af forudsigelighed og lave priser. Automatisk SmartCharge-opladning af busser, når strømmen er billigst og mest klimavenlig kombineres med integration af busserne som en buffer i elnettet.

Buffer-funktionen fungerer ved, at der automatisk kan tændes og slukkes for opladning af køretøjer, når der er en ubalance på elnettet – og derved reducere udsvingene i efterspørgslen af el (typisk stop-start varer ikke mere end højst et par minutter). Systemet kan potentielt spare os alle sammen for dyre, forstyrrende udbygninger af elnettet. For busselskaberne kan det supplere deres indtægt ved at lade busserne indgå som en buffer i elnettet.