Sådan svingede Skandinaviens elpriser gennem marts

Elpriserne i Danmark, Norge og Sverige svingede voldsomt hen over marts måned. En analyse af udviklingen for Skandinaviens elpriser viser, at der har været god grund til at planlægge sit elforbrug.

Prisen på el bølgede op og ned henover marts. Udsvingene var større end i årets første to måneder. De ramte samtidig bredere.

Det viser en analyse af spotprisen for el i Danmark, Norge og Sverige foretaget af True Energy.

Vi har kigget på priserne time for time hen over hele marts. Resultaterne peger på, at der for forbrugere med fleksible energiaftaler potentielt har været rigtig meget at spare. Spotprisen har for dem stor indflydelse på den endelige pris. Spotprisen varierer nemlig fra time til time, og har i alle tre lande set udsving på flere tusinde kroner i løbet af et givent døgn.

Med den fortsatte indvirkning af Ruslands invasion af Ukraine på energipriserne i mente, er det sandsynligt at prisudsvingene vil fortsætte i april.

Situationen sætter en tyk streg under, at automatisk og intelligent elforbrug lagt på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst, kan lede til betydelig lavere energiudgifter.

Danmarks højeste pris fordoblet

Marts måned så meget høje spotpriser på el i Danmark. Den 8. marts var prisen helt oppe på 5207,44 dansk kroner per MWh. Det er mere end dobbelt så højt som den højeste dagspris i februar måned (2402,69 den 28. februar). I alt var der 17 dage i marts, hvor den højeste dagspris slog februars højeste pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Den laveste pris fandt sted den 20. marts, hvor gennemsnitsspotprisen i flere timer var negativ. Udviklingen var specielt drevet at priserne i DK1-regionen (vest for Storebælt), hvor prisen var negativ mellem 10 og 16. Grunden er med stor sandsynlighed effekten af store procentdele af produktionen kom fra solcelleanlæg.

Den 10. marts havde den største forskel mellem den højeste og lavest gennemsnitspris. Her var der 2709,97 kroners forskel mellem den højeste og laveste gennemsnitspris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool

Et kig på den gennemsnitlige timepris per område viser, at der generelt har været lidt lavere priser øst for Storebælt (DK2). Samtidig har det været billigst at bruge el i løbet af eftermiddagstimerne. Det er anderledes end for de tidligere måneder, og kan være en indikation af, at de mange solskinstimer i marts har været til stor glæde for solcelle-ejere.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Et kig på de gennemsnitlige priser fordelt hen over ugedage og timer viser, at det er i ugedagenes morgentimer og kogespidserne, at strømmen har været dyrest. Tirsdag og onsdag er de dage, hvor det i gennemsnit har været dyrest at bruge el.

De billigste priser har været i weekenderne, specielt lørdag og søndag eftermiddag. Nattetimerne og nogle eftermiddagstimer har også været billige.

Norges maksimumpriser springer

Norge har i marts, ligesom i forrige måneder, oplevet meget stabile laveste daglige gennemsnitlige spotpriser på el. Dog har priserne ligget et stykke over foregående måneder på mellem 750 og 1000 norske kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Den højeste gennemsnitlige daglige spotpris i marts var langt mere svingende end tidligere på året. Den største forskel var den 8. marts, hvor der var 2276,98 kroner mellem den højeste og laveste pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Den gennemsnitlige timepris henover marts fordelt per område viser en klar sammenhæng mellem egn og energipris. Oslo, Kristiansand og Bergen har de højeste priser. Om morgenen mellem 8 og 9 når prisen sit højdepunkt på omkring 2400 kroner per MWh, mens den er lavest i nattetimerne og om eftermiddagen (omkring 1750 kroner).

Det samme scenarie gør sig gældende for Molde, Trondheim og Tromsø, men her er maksprisen på omkring 200 kroner og minimumsprisen på omkring 150 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Fordelt hen over ugens dage og timer er den gennemsnitlige spotpris lavest om søndagen, efterfulgt af lørdagen. I løbet af ugedagene er der som regel mest at spare ved at lægge strømforbruget i nattetimerne efterfulgt af eftermiddagene.

Store forskelle på prisen i Sverige

Svenske spotpriser på el så hen over marts en række pludselige spring med voldsom forskel på den højeste og laveste daglige pris.

Den største forskel var hele 2984,06 svenske kroner den 8. marts. Samme dag blev der sat prisrekord for marts med 3739,9 kroner for en MWh. Det skete mellem 8 og 9, hvor prisen i en enkelt egn var helt oppe på 7337,07 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Generelt var de laveste priser på el hen over måneden et stykke over niveauet fra foregående måned. Samtidig var der større daglige forskelle og mindre stabilitet, bortset fra perioder i den anden halvdel af marts.

Det var dog også mod slutningen af måneden at laveste daglige gennemsnitlige spotpris satte rekord med 1017,3 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Ligesom for Norge er der i Sverige to klare områder, når det kommer til elpriser fordel per egn. Den ene, SE1 og SE2, dækker de nordlige egne af landet, og har lavere priser. SE3 (Midtsverige, inklusiv Stockholm) og SE4 (det sydlige Sverige inklusiv Malmø og Helsingborg) har de højeste priser.

For alle gælder det, at de laveste gennemsnitlige timepriser i marts var om natten og i eftermiddagstimerne. Forskellene var meget større i de sydlige egne, specielt i SE4. Her var der 1956,61 kroners forskel på den dyreste time (7-8) og den billigste (2-3).

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

For Sverige har de gennemsnitligt billigste priser været om søndagen, natten til mandag, og nogle nattetimer i løbet af ugedagene. Det er værd at bide mærke i, at det også har været billigt at bruge strøm om eftermiddagen om fredagen.

Morgentimerne fra mandag til fredag viser sig at være klart de dyreste. Tirsdag til torsdag har målt over hele dage været de dyreste.

Sådan har vi gjort

Analysen af Skandinaviens elpriser bruger lokal valuta som målestok, så priser for Danmark er i danske kroner, og så fremdeles.

Spotprisen udgør en del af den samlede elpris. For forbrugere med fleksible elaftaler vil prisen ofte følge udviklingen af spotprisen.

Der er i størstedelen af analysen brugt den gennemsnitlige elpris. Hvert land består af flere geografiske områder med individuel elpris. I løbet af givne 24 timer, kan prisen svinge individuelt – nogle gange endda meget.

For at give det mest præcise overordnede billede, er timepriserne for alle områder lagt sammen og divideret med deres antal. For at illustrere hvor stor forskellen kan være, har vi også inkluderet de gennemsnitlige timepriser for hvert geografisk område.

Analysen for hvert område er sammenlignet med analyser for januar og februar måned.

Du kan se analysen af januar her og februar her.