Sådan var prisen på el i Danmark, Norge og Sverige i februar

Februars elpriser time for time har været gennem True Energy analyse. Resultaterne viser store udsving i eludgifter, der endda kan stige fremadrettet.

Spotprisen på el kan have voldsom indflydelse på den endelige energiregning, hvis der er tale om en fleksibel elaftale. Priserne varierer nemlig fra time til time, og kan have endog meget store udsving. 

Det slår en analyse af spotprisen time for time gennem hele februar fast. Analysen, som dækker Skandinavien, er foretaget af True Energy. 

Resultaterne peger blandt andet på, at elpriserne oplevede ekstra store omvæltninger mod slutningen af måneden pga Ruslands invasion af Ukraine, som samtidig har ledt til voldsomme prisstigninger på energikilder som olie og gas. 

Situationen sætter en streng under, at automatisk og intelligent elforbrug lagt på de tidspunkter, hvor strømmen er billigst, kan lede til betydelig lavere energiudgifter. Samtidig kan mange minimere klimaomkostningerne fra elforbrug.

Analysen bruger lokal valuta som målestok, så priser for Danmark er i danske kroner, og så fremdeles.

Der er i størstedelen af analysen brugt den gennemsnitlige elpris. Hvert land består af flere geografiske områder med individuel elpris. I løbet af givne 24 timer, kan prisen svinge individuelt – nogle gange endda meget. 

For at give det mest præcise overordnede billede, er timepriserne for alle områder lagt sammen og divideret med deres antal. For at illustrere hvor stor forskellen kan være, har vi også inkluderet de gennemsnitlige timepriser for hvert geografisk område. 

Elprisen i Danmark ser større udsving

Danmark oplevede igennem hele februar, men et par enkelte undtagelser, de største forskelle mellem den gennemsnitlig højeste og laveste timepris. Den største forskel var på 1910,99 danske kroner for en MWh den 2. februar.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Den mindste forskel fandt sted den 10. februar, hvor der var 371.42 kroner mellem den højeste og laveste dagspris. 

Generelt så Danmark de største prisforskelle og mest svingende elpris gennem februar sammenlignet med Norge og Sverige. Det gælder også for den højeste prise, som faldt den 28. februar med 2402.69 kroner per MWh. 

Slutningen af måneden var influeret at krigen i Ukraine, som har sat sine spor på verdens energimarkeder. 

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

I Danmark er energipriserne delt i øst og vest – eller DK1 og DK2. Som tabellen ovenover viser, så har timeprisen for begge områder generelt fulgtes ad. Dog er priserne i DK1 generelt lidt højere end det er tilfældet for DK2.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

En analyse af priserne fordelt på både time og ugedag viser klart, at der er god ide I at lægge sit elforbrug væk fra den såkaldte kogespids mellem 17 og 20. De billigste timer findes generelt mellem midnat og klokken 4 samt i weekenderne (specielt søndag). Med andre ord er der masser at spare ved at stå meget tidligt op – eller alternativt bruge True Energys løsninger til at automatisere elbruget, så det foregår, når priserne er lavest. 

Norges pludselige højdespringer

Sammenlignet med Danmark har Norge oplevelet meget stabile gennemsnitlige højeste og laveste dagspriser. Gennem det meste af måneden har den højeste dagspris ligget mellem 600 og 800 norske kroner mens den laveste dagspris har ligget mellem 500 og 700 norske kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

En enkelt undtagelse er den 22. februar, hvor den højeste gennemsnitlige spotpris var hel oppe på 2067.24 norske kroner mens den laveste lå på 602.23 kroner.

Ligesom for Danmark kan det ses, at spotpriserne på el steg mod slutningen af måneden.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Norge er det skandinaviske land med flest forskellige områder, når det kommer til elpriser. Som det ses af tabellen ovenfor, så der generelt tale om en todeling, hvor Oslo, Kristiansand og Bergen har tæt beslægtede priser. De priser ligger så flere gange over, hvad priserne er i Molde, Trondheim og Tromsø.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

En gennemgang af priserne fordelt på både ugedag og time viser, at der specielt i weekenden og meget tidlige morgentimer er fordel i at bruge el, hvis prisen skal være så lav som mulig. 

Til forskel fra Danmark er det specielt morgentimerne i hverdagene, hvor prisen er høj.

Sverige ser større variation

Sverige oplevede stor forskel på den højeste og lavest dagspris i starten af februar. Ligesom for Norge var der generelt stabilitet midt i måneden og et udfald den 22. februar. Ligesom både Danmark og Norge oplevede Sverige generel stigende priser mod slutningen af måneden.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Den største forskel fandt sted den 1. februar, hvor der var 2103,73 svenske kroner mellem den højeste og laveste gennemsnitlige timepris. 

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Oversigten på egnsniveau viser, at der ligesom for Norge er tale om en todeling i Sverige. SE1 og SE2 følges generelt godt ad, og det samme gælder for SE3 og SE4. Mellem de to grupper er der generelt stor prisforskel. 

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Analyser af den gennemsnitlige pris time for time fordelt over alle ugedage viser, at Sverige ligget et sted mellem Danmark og Norge. Generelt er de tidlige morgentimer og weekenden billigere. Til gengæld er det både om morgenen og i kogespidsen, at priserne stiger. 

Generelt gælder det, at prisforskellene i februar var større i Sverige end i Danmark eller Norge, når man kigger på ugedage og timer.

For alle lande var der en hel del at spare ved at automatisere elforbruget til at ske på tidspunkter, hvor prisen var i bund. For Sverige og Norges vedkomne ville det eksempelvis betyde, at man undgik den pludselige stigning i pris den 22. februar.