Sådan vil ”prosumere” definere fremtiden for det danske energinet

Solceller og vindmøller skyder frem på hustage og i baghaver. De tilhører ofte et voksende forbrugersegment, som vil spille en afgørende rolle i fremtidens energinet: De såkaldte prosumere.

 

At se græsset gro, malingen tørre eller elbilen lade. Tre mulige topkandidater til topprisen som mest kedelige hobby. Men sådan behøver det ikke at være. I hvert fald ikke for den sidste af de tre kandidater.

Overgangen til fleksible elpriser og integrationen af mere el fra vedvarende energikilder betyder nemlig, at du kan sænke både miljøomkostninger og din elregning ved at time forbruget rigtigt.

Hvis en del af elproduktionen sker derhjemme, kan fordelene være endnu større.

Det gør flere og flere danskere. Dermed bliver de del af det såkaldte prosumer-segment af forbrugerne. En gruppe, der vil spille en afgørende rolle i fremtidens elnet og -produktion. I den forbindelse kan prosumere uforvarende komme til at koste opgravning af din villavej fordi der skal graves flere elkabler ned. Modsat kan de, hvis det gribes rigtigt an med de rette løsninger, være en afgørende faktor for vores fælles, grønne omstilling – uden at det går ud over villavejene.

For kort at tage sælgerkasketten på, så er det blandt andet prosumere, som kan drage fordel af True Energys løsninger. Sammen kan vi blive en forening for villavejens bevarelse og den grønne omstillings fremme. Noget vi vender tilbage til lidt længere nede i artiklen.

 

Fra elforbruger til el-prosumer

Prosumer er kort fortalt personer eller grupper, der deltager i produktionen af et produkt eller en service, som de selv bruger. Det er vidt udbredt inden for specielt software, men i stigende grad også et fænomen inden for elbranchen.

Her vil de fleste nok tænke på solceller på taget af parcelhuset og husstandsmøller, men forbrugergruppen er meget bredere. Der kan f.eks. være tale om hele byområder, hvor energi produceres, forbruges, importeres og eksporteres via såkaldte ’micro-grids.’

I 2019 stammede næsten tre fjerdedele af strømproduktionen fra CO2-frie energikilder – det vil sige vindmøller, solceller og biomasse. Mens vindmøller ejet af større producenter dominerer, så byder husstandsmøller, andelsmøller og solceller også ind med en hel del. I dag står solceller eksempelvis for næsten tre procent af vores samlede elforbrug. Det er en stigning på over 900% på blot seks-syv år. Mange af solcellerne befinder sig på parcelhustage, og samlet set var der ifølge Energinet 106.461 solcelleanlæg i Danmark ved udgangen af september 2019.

Det stigende antal små private elproducenter – altså prosumere – kan spille en afgørende rolle for, om Danmark når vores ambitiøse klimamål. Danskernes stigende egenproduktion af el leder til nye muligheder, men også til nye udfordringer. Det at strømmen i stigende grad løber begge veje og vi bruger el til flere og flere ting – f.eks. vores biler – gør, at elnettet muligvis står over for en voldsom udbygning. Med andre ord vil gravemaskiner trille ind på landets villaveje for at grave mange flere nye, dyre energikabler ned.

 

Engagerede forbrugere vil den grønne omstilling

Prosumere er en del af den generelle globale fremmarch for den klimabevidste, engagerede forbruger. Indsigt i – og frihed til at vælge produkter og produktionsmetoder, der matcher egne værdier, er blandt kravene, som flere og flere moderne forbrugere stiller til producenter. Det gælder blandt andet for el – også herhjemme.

En undersøgelse foretaget af kunders bevæggrunde til at deltage i et projekt omkring introduktion af fleksibelt el-forbrugsudstyr på Bornholm, kaldet EcoGrid, viste at det blandt andet handlede om:

  • At undgå spild af ressourcer
  • At spare penge på elregningen.
  • At undersøge og udforske elforbruget
  • At støtte op om den grønne omstilling

Forbrugernes entusiasme for grøn omstilling og indsigt i, hvor ellen kommer fra, matches af nationale og regionale ambitioner. For eksempel skal vi have mange flere elbiler på vejene end det er tilfældet i dag – uanset hvilken af modellerne i den nyudgivne rapport fra Eldrup-kommissionen, der vælges. Et faktum, som reflekteres af udmeldingen fra Aarhus om, at man går efter et minimum af 40% elbiler inden udgangen af 2030. I dag er tallet på under en procent. Andre danske byer vil uden tvivl have lignende ambitioner.

 

Prosumere som buffer i elnettet

For at nå vores fælles klimamål er der behov for en nytænkning af elforbruget. Hvis alle de kommende elbiler skal lades samtidig med, at der laves mad på elkomfurer, kan forbruget overstige produktionen. Pludselige ændringer i forbruget skaber i andre tilfælde behov for en form for buffer, så alle fortsat får den strøm, de ønsker. Sidst men ikke mindst kan produktionen af el fra vedvarende kilder svinge uforudsigeligt – og hurtigt.

Fleksible elpriser er tænkt som en del af løsningen for at klare den første del af udfordringen. Men det at bruge strøm, når den er billigst (og oftest mest klimavenlig) kan betyde, at vækkeuret skal stilles til klokken tre om morgenen for at lade elbilen.

For at undgå de udfordringer, er der behov for at finde nye måder at engagere og informere forbrugere og prosumere om deres elforbrug – og finde måder at automatisere forbruget, så det svarer til de værdier, den enkelte har. Det er blandt andet det, som vi vil opnå med True Energys Big Battery- og Local Battery-systemer.

Begge giver mulighed for at gøre elbilsbatterier til en buffer i elnettet ved at starte og stoppe opladning. Det kan enten være som en hurtigt reagerende buffer, der kan hjælpe med at overkomme pludselige udsving i elforbruget eller -produktionen eller som en længerevarende balancering. Sidstnævnte kan f.eks. være at udsætte opladning af elbilen til midt på natten. I alle tilfælde får elproducenter og elnettet mere fleksibilitet og adgang til en buffer, som eksempelvis kan mindske brug af backup-generatorer, der ofte kører på olie eller gas.

 

Automatisk indsigt og planlægning af elforbruget

En anden af True Energys løsninger er True Solar, som lader husstande optimere brugen af den solenergi, de producerer. Andre af vores løsninger fokuserer på brugen af eldrevet udstyr som vaskemaskine og opvaskemaskine.

Fælles for alle er, at det handler om at finde måder at gøre el interaktivt og/eller automatisk for dig, så du har mulighed for at indstille det til at matche dine præferencer – hvad enten det er at gøre energiforbrug så grønt eller billigt som muligt.

Bedre miljø, lavere pris og sjovere elforbrug er hele tre ting i en. Og overraskelsen kan være, at du kan automatisere og styre det hele fra din smartphone.

 

Kilder: