Se hvordan prisen på el i Danmark, Norge og Sverige var i januar

True Energy har analyseret januars elpriser i Skandinavien. Resultaterne viser, at der er rigtig god grund til at automatisere forbruget til de tider, hvor det er billigst.

Energipriserne er høje i hele Europa. Danmark, Norge og Sverige er ikke gået ram forbi.

Samtidig varierer priserne fra time til time, og det kan have stor indflydelse på regningen.

Det viser en analyse af spotprisen på el i Skandinavien igennem hele januar måned, som True Energy har foretaget.

Analysen viser store udsving hen over januars 744 timer, og sætter en streng under, at True Energys brugere via automatisk og intelligent elforbrug kan opnå en betydelig lavere energiudgift. Samtidig kan mange minimere klimabelastningen fra elforbrug.

For hvert land har vi brugt den lokale valuta, så brugere får direkte indsigt i situationen og priserne der, hvor de befinder sig.

Vi bruger igennem analysen den gennemsnitlige elpris for det pågældende land. Hvert land består nemlig af flere geografiske områder med hver sin elpris. I løbet af givne 24 timer, kan prisen de forskellige steder, som vi har vist i en analyse af elpriserne i Danmark 2021, svinge uafhængigt af andre egne. For at give det mest præcise overordnede billede, er timepriserne for alle områder lagt sammen og divideret med deres antal.

Danmarks elpriser fortsætter voldsomme udsving

Den 25. januar satte forskellen på den gennemsnitlig højeste og laveste timepris på el i Danmark rekord for måneden. 2000,6 danske kroner var forskellen på prisen på en MWh den dag.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Forskellen på den højeste og laveste dagspris svingede meget hen over hele måneden. Den 25. januar så som sagt de største forskelle, mens den 23. januar havde den mindste forskel med 101,6 danske kroner per MWh. Det var på grund af en ualmindelig høj laveste pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

I oversigtsform viser den gennemsnitlige timepris fordelt over ugedagene, at det specielt er de tidlige morgentimer og om søndagen, hvor prisen har været fordelagtig.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

For at udnytte de bedste priser har danskerne med andre ord enten skullet meget tidligt op eller bruge en del af weekenden – medmindre de har løsninger til at automatisere forbruget.

Norge ser daglige spring

Sammenlignet med Danmark, så har Norge gennem januar set relativt stabile elpriser – i hvert fald når det gælder den laveste gennemsnitlige dagspris. Med meget få udsving har den ligget mellem 600 og 800 norske kroner per MWh.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Til sammenligning har forskellen mellem den højeste og laveste dagspris svinget en hel del. Specielt den første halvdel af måneden var der store udsving, som var højest den 9. januar med 737,5 norske kroner per MWh.

I denne sammenhæng skal det nævnes, der i Norge findes flere geografiske områder med forskellige elpriser end det er tilfældet i Danmark og Sverige. Derfor kan priserne på lokalt plan variere mere end det kan ses ud fra gennemsnittet. Der er dog klare sammenhænge og sammenfald – i hvert fald i januar.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Ligesom for Danmark viser en analyse af gennemsnitlig pris fordelt per time og ugedag, at der er penge at spare ved at lægge elforbruget I de tidligere nattetimer og om søndagen.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Sverige ser større variation

I Sverige var den største forskel på den højeste og lavest dagspris på el den 25. januar med 1782.47 SEK per MWh. Generelt er der store udsving I den daglige forskel I Sverige.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Det kan ses fra sammenligningen mellem højeste og laveste pris, at det ofte er i den høje ende, at variationen findes.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Dog skal det I den sammenhæng nævnes, at de laveste priser stabiliserede sig omkring midten af januar.

Ligesom det er tilfældet for Danmark, så viser analyse af den gennemsnitlige pris per time, at det specielt er om mandagen og tirsdagen, at prisen er ekstra høj.

Ligesom det er tilfældet for Danmark og Norge er det nattetimer og weekenden, hvor priserne er specielt lave.

De det er her, de fleste enten sover eller har fri, er det nødvendigt med løsninger der kan automatisere elforbruget for at udnytte de muligheder, det giver for billigere el. Samtidig er det generelt sådan, at der ofte er et sammenfald mellem lave elpriser og procentdel af el, der produceres via vedvarende energikilder.

Med andre ord får du med automatisk og intelligent styring af el både billigere og mere klimavenlig el.