Webinar med Energinet

2. februar var True Energys CEO – Charlotte Sand – på talerstolen ved Energinets webinar. Fokus var på, hvordan udnyttelse af data kan give en smartere brug af det danske energinet. Her delte Charlotte Sand vores syn på aktiv brug af data i forbindelse med omstilling til grønnere energiformer. Det kan være en billigere vej til at nå Klimalovens mål om en 70% reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Af øvrige indlægsholder var blandt andet repræsentanter fra Energy Cluster Denmark, DigitalLead og Business Aalborg.

Her er vores tre vigtigste takeaways fra webinaret

  • Elnettet er udfordret: Hvis ikke det udnyttes mere effektivt, så kan vedvarende energi ikke indgå optimalt i elforsyningen. Det kan være med til at øge risikoen for at elnettet oftere kommer under pres.
  • Data findes: Energinet udstiller mange data, og sparrer gerne ifht anvendelsen. Så det er en åben invitation til andre om at bruge disse data aktivt.
  • Vi inspirerer hinanden: Ved at fortælle om hvordan vi i True Energy bruger data smart håber vi at inspirere andre.

Webinaret var både interessant og åbnede øjne for nye muligheder. Vi ser frem til flere spændende arrangementer sammen med Energinet og de andre deltagende organisationer.