True Energy passer godt på dine personoplysninger, og deler dem aldrig med andre, medmindre du har givet os dit samtykke, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være True Energys opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller en opfyldelse af en aftale med dig.

Vores politik er, at vi udelukkende bruger dine personoplysninger til at give dig den bedste og mest relevante brugeroplevelse, så vi kan gøre dit elforbrug mere klimavenligt og billigere. Vi gør derudover alt for at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger bliver mere gennemskuelig for dig.

True Energys App og Services behandler en række personoplysninger om dig, og i det følgende kan du læse, hvilke personoplysninger det drejer sig om, og hvordan disse personoplysninger behandles.

Persondatapolitikken er inddelt i følgende afsnit:

1. Hvem er vi?
2. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?
3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
6. Hvor længe opbevarer vi dine data?
7. Dine rettigheder
8. Kontakt

 

1. Hvem er vi?

Når du tilmelder dig appen ”True Energy” (“Appen”), så indgår du en aftale med True Energy A/S, Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm, cvr nr. 39406764, herefter benævnt ”True Energy” eller ”vi”, som også er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Hver gang du benytter et website, en app, din bil, mobiltelefon eller en internettjeneste dannes og gemmes der automatisk oplysninger om dig. Det samme gælder, når du benytter True Energys App og Services. Enkelte personoplysninger er obligatoriske at oplyse, øvrige personoplysninger er frivillige, men har indflydelse på, hvilke services True Energy efterfølgende kan tilbyde. Her er de typer af personoplysninger, som True Energy behandler:

Oplysninger, du selv kommer med:

​Kontaktoplysninger

I forbindelse med oprettelsen som bruger af True Energys App og Services, så giver du os en række personoplysninger, som vi benytter til at kunne kontakte og identificere dig (fx dit navn, e-mailadresse, nuværende elselskab og dit kundenummer herfra).
Hvis du linker din Facebook eller Google konto sammen med True Energy ,modtager vi også personoplysninger herfra (navn og e-mailadresse). Du kan altid logge ind på Facebook eller Google og se, hvilke informationer du har valgt at give True Energy adgang til, og vi anbefaler, at du også læser Facebooks eller Googles privatlivspolitik.

Oplysninger om bil, ladebokse, devices

Har du tilmeldt en eller flere el-biler, ladebokse eller andre devices i True Energys App registreres dit brugernavn og password til disse samt eventuelle øvrige oplysninger om model, batterikapacitet mv., som du ønsker at angive.

Præferencer til laderegler og andre regler for optimering

Når du bruger applikationen til at optimere dit elforbrug vha. de automatiske regler, så lagres personoplysninger om dine præferencer for batteriets minimums- og maksimumopladning, bilens starttidspunkt og den geografiske placering af dine ladesteder, telefon og bil.
For SmartHome devices gælder, at dine præferencer for start og stop af devices ligeledes lagres.

Elkunder

De brugere, der tillige er elkunder hos True Energy, angiver i forbindelse med bestilling navn, adresse, telefonnummer, e-mail, CPR-nummer og eventuel samlevers navn og CPR-nummer. Ved betaling via Betalingsservice (BS) registres tillige bankregistreringsnummer og bankkontonummer.

Oplysninger vi henter, når du bruger True Energys App og Services:

Oplysninger om bil, ladeboks, devices

Har du tilmeldt en eller flere el-biler i True Energys App, modtager vi afhængig af bilens model, ladeboksens model og disses kommunikationsstandarder følgende personoplysninger eller en delmængde heraf:
Token: Login og password til din Tesla bruges én gang et kort sekund til at få et token, der efterfølgende bruges til kontakt med bilen.
Login og password til andre elbiler og ladebokse: For nogle bilmodeller genereres ikke et token, hvorfor login og password gemmes. For andre bilmodeller bruges login og password blot til at generere et token, der efterfølgende bruges til kontakt med bilen.
Ladekabel: Tilsluttet eller ej.
Batteri % & kilometer: Er batteriets kapacitet under minimumsgrænsen, lader vi op med det samme. Er den over minimumsgrænsen og bilen er ved et ladested, hvor vi har SmartCharge, så stopper vi opladning og venter til senere, når strømmen er billig.
Ladehastighed: Således at vi kan lave en ladeplan, der er bedst mulig i forhold til klartidspunkt. Har brugeren sat, at bilen skal være klar kl. 06:00, og der er 3 timers opladning tilbage i batteriet, finder vi eksempelvis de 3 billigste timer.
GPS, når kablet sættes i bilen: Benytter vi til at identificere ved hvilket ladested, bilen er. Fx. lader vi altid ved SuperChargers – hvorimod vi fx. udskyder opladningen, når kablet bliver sat i derhjemme.

Bilens navn: Til visning i Appen.
VIN nummer: Til unik identifikation af bilen.
Batteri max: Til at stoppe opladning, når vi fx. er nået 80%.
Daglig max: Til at optimere Big Battery deltagelsen og Kabelrabatten™.
Placering af din telefon, når du starter og stopper kørsel.
Aktiv/inaktiv bluetooth forbindelse, du selv har angivet mellem vores applikation og din bil/device

Forbrugsdata

Vi opsamler data om din brug af True Energys App og Services, herunder hvor mange kWh du har opladet din bil, hvor mange timer du har haft ladekablet sat i på dine udvalgte ladesteder, hvor mange penge og CO2 du har sparet, hvor meget Kabelrabat™ du har tjent.

For SmartHome gælder, at vi opsamler data om hvor mange planer og events, du har kørende. Endvidere indsamler vi data vedrørende, hvornår vi har startet og stoppet dine SmartHome devices, og om de er startet eller stoppet af andre kontrolsystemer.

True Energy elkunder

​Hvis du er elkunde hos True Energy, indhenter vi oplysninger om målepunkt samt dit historiske og forventede forbrug med henblik udarbejdelse af forbrugs- og aconto-afregninger, således at du undgår at betale for meget eller modtage store efteropkrævninger ved årsopgørelser.

Tekniske oplysninger når du bruger True Energys App og Services:

​Logdata og brugsstatistik

Når du bruger True Energys App og Services, så registrerer vi logdata om dig, som vi modtager automatisk fra Appen. Logdata omfatter information om din mobileenhed (type af enhed og type og versionsnummer af styresystem) samt tidspunkt for brugen heraf. Logdata opsamles med det formål at underbygge vores besøgsstatistik.

Cookiedata

True Energy bruger cookies, når du besøger vores website eller lignende teknologier til at registrere logdata. Der bruges de såkaldte vedvarende cookies, som bevares indtil du eller din browser sletter dem. Du kan læse mere i vores cookiepolitik på trueenergy.io/da/cookies/ 

Vi bruger WP Statistics og Google Analytics til at analysere trafikken på websitet trueenergy.io og til at udvikle nye tjenester.

 

3. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

True Energy bruger dine personoplysninger til at optimere dit elforbrug og gøre det mere klimavenligt eller billigere.

Kontaktoplysninger

Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kunne kontakte og identificere dig (fx din e-mailadresse eller telefonnummer). Hvis vi har dit samtykke, så kan vi sende beskeder til dig vedrørende de elbiler og devices, hvor vi optimerer dit strømforbrug. Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte elektronisk markedsføring, kan vi også sende dig markedsføringsmateriale via e-mail og push meddelelser, afhængigt af indstillingerne i din konto eller dit operativsystem. Hver gang vi sender markedsføringsmateriale til dig, giver vi dig mulighed for at afmelde det.

Hvis du har angivet oplysninger om dit elselskab og dit kundenummer herfra, bruger vi disse oplysninger til at sikre overførslen af Kabelrabat™, så den rabat du har optjent, bliver påført din elregning af dit elselskab.

Oplysninger om bil, ladeboks, devices

Dine egne oplysninger om præferencer og de oplysninger, vi henter automatisk, anvendes til at optimere elforbruget til de biler og devices, som du har valgt at True Energys App og Services skal integrere til.

Forbrugsdata

Bruger vi til at vise din elbils eller andre devices energiforbrug samt til en række understøttende energianalyser som fx til at estimere CO2 besparelser. Derudover bruges dine forbrugsdata som input til profilerings- og energioptimeringsalgoritmer, som i sidste ende skal hjælpe dig til en bedre energiudnyttelse.

Support

Vi behandler dine spørgsmål med det formål at tilbyde dig den bedst mulige kundeservice.

True Energys elkunder

Generelt bruger True Energy de oplysninger, du giver os, til at levere og fakturere de varer og ydelser, du har bestilt. Cpr-nummer bruges til anmeldelse i Energinets Datahub.

 

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig og dermed opfylde kontrakten indgået med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Herudover behandler vi dine personoplysninger, når vi har vurderet, at vores legitime interesser overstiger hensynet til dine eventuelle modstridende interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan f.eks. være for at sikre optimering af dit elforbrug, eller når vi besvarer dine spørgsmål og andre henvendelser for at tilbyde dig den bedst mulige kundeservice.

Vi behandler dit CPR-nr., da dette er et lovkrav i energisektoren.

 

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

​Det vil kun være True Energys medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger. True Energy videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre True Energy er forpligtet til det efter lovgivningen, eller True Energy har indgået en aftale med tredjemand om levering af varer og ydelser til kunder (eksempelvis vagttelefon for kontakt udenfor kundeservices’ telefontid).

For at opnå Kabelrabat™ overfører vi data om e-mail, telefonnummer, kundenummer og andre brugerdata, som du selv tilføjede, da du oprettede dig som bruger i App’en. Disse data samt App-id og opsparet kabelrabat videregives til True Energy forhandleren, således at de kan identificere dig i deres kundekartotek og medtage Kabelrabatten™ på din elregning. Forhandleren er i denne forbindelse selvstændig dataansvarlig.

Brugere, der er med i Local Battery: True Energy deler dine ladepunkters lokation med aftageren af Local Battery-servicen – typisk det lokale netselskab. Desuden deles data vedr. App-id, ladeboks id, opladningens starttidspunkt, og hvor meget bilen lader med. Aftageren bruger denne information til at verificere de leverede services.

Vi deler dine personoplysninger med vores databehandlere, som understøtter driften af True Energy. Herunder kan du læse om de databehandlere, som vi benytter:

Udviklings- og driftspartnere benytter vi til videreudvikling og daglige drift af True Energy (inkl. fejlsøgning). Vores udviklings- og driftspartnere kan have behov for at tilgå dine persondata f.eks. dine måledata eller dine kontaktoplysninger.

Hostingpartnere står for hosting af True Energy platformen, som er fundament for Appen. Disse partnere kan udelukkende i forbindelse med aftalt fejlsøgning opnå adgang til udvalgte personoplysninger.

Systemer til forbrugsafregning, som anvendes til administration og fakturering af el-kunder i True Energy.

Marketingspartnere benytter vi til at støtte op om vores marketingsaktiviteter, som fx udsendelse af e-mails med marketingsmateriale. I den forbindelse kan vores marketingpartnere have behov for adgang til kontaktoplysninger, f.eks. dit navn og e-mail adresse. Oplysningerne bruges alene til markedsføring af True Energy Appen og Services og samarbejdspartnerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål.

True Energys partnere kan indsamle specifikke samtykker til at kontakte dig, eksempelvis når du installerer Appen. De enkelte forhandlere fremgår af trueenergy.io/da/partnere/

 

6. Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at tilbyde dig de relevante services i True Energys App og Services, samt de legitime interesser som beskrevet i denne persondatapolitik.

I det omfang der er tale om et pengekrav, kan vi opbevare oplysningerne op til 3 år i henhold til de gældende regler om forældelse. Hvis dine personoplysninger er indeholdt i bogføringsmateriale, opbevares disse i 5 år i henhold de gældende regler i bogføringsloven. Dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring kan opbevares i 2 år, efter at du har frameldt dig.

Ved endt brugerforhold, eller hvis dine personoplysninger ikke længere opfylder et formål, vil disse personoplysninger blive slettet fra True Energy, eller der vil blive fortaget en anonymisering af dine personoplysninger, så vi ikke kan henføre disse tilbage til dig. Sletninger og anonymisering foretages indenfor en tidsramme på 180 dage efter et afsluttet kontraktforhold.

 

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Ret til indsigt

Du har ret til indsigt i, herunder udlevering af kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage visser information om vores behandling af dine personoplysninger, såsom formålet med behandlingen mv.

Du kan se de fleste af dine personoplysninger direkte i Appen.

Ret til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere personoplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. Vi opfordrer dig til, så vidt muligt selv at rette disse personoplysninger i Appen, hvis du bemærker, at der står ukorrekte oplysninger.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindeligt fastsatte slettefrist indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via kundeservice@trueenergy.io

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

8. Kontakt

I True Energy er vi altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til Appen eller de personoplysninger, som vi behandler. Derfor er du mere end velkommen til at kontakte os.

True Energy A/S
CVR 39406764
Email: support@trueenergy.io
Tlf. 31 78 77 30

Opdateret: 6. november 2020.