Dette er de seneste gennemsnitspriser (hvis din måler ikke tillader timeafregning):

Danmark Vest: 28,95 øre pr kWh incl. moms (sep, okt, nov 2020)

Danmark Øst: 36,82 øre pr kWh incl. moms (sep, okt, nov 2020)

Priserne er incl. True Energys handelsomkostninger (4 øre pr kWh) men excl. dansk vindmøllestrøm: 4 øre pr kWh

Dertil kommer abonnement, transport af el og energiafgifter.

 

Prisen på el skifter time for time, måned for måned. Vi vil helst afregne el til præcis den pris, som den har kostet den time, du har brugt den.

Men hvis din el-måler og Netselskab endnu ikke har muliggjort timeafregning, så kan du stadig købe strøm hos True Energy. Vi afregner blot med den gennemsnitspris, som har været gældende. Hvis måleren sender data pr dag, så bliver det en gennemsnitspris pr dag, hvis måleren sender pr måned, så bliver det pr måned.

Du får dermed ikke økonomiske fordele ud af at forskyde dit el-forbrug, men du bidrager stadig til at mindske klimabelastningen, hvis du udskyder dit el-forbrug til de tidspunkter af døgnet, hvor strøm er klimavenligt produceret.

Når din el-måler overgår til timeaflæsning, så vil du automatisk blive afregnet per time. Det sker senest med udgangen af 2020.

Modtag vores nyhedsbrev

Få info og nyheder før alle andre