Satser er gældende fra 1. januar 2018.

Almindelige omkostninger

Leverandørskifte: Gratis (inkl. moms)
Afregning a conto forud: Kvartalsvis
Månedlig abonnement 29 kr. per måler
Timeprisen på el jf. Nordpool plus handelsomkostninger Spotpris + 4 øre pr kWh
VE beviser for vindmøllestrøm 4 øre pr kWh

Afregningsgebyr

Betaling via PBS Med i abonnement
Regningskopi (udskrift)

Udspecificering af faktura

49 kr.

49 kr.

Regningsgebyr for ikke PBS aftaler 39 kr.

Betalingsgebyrer

Henstand 100 kr.
Bo behandling efter timeforbrug
(minimum 250 kr.)
500 kr. per time
Betalingsaftale under 5000 kr. 300 kr.
Betalingsaftale over 5000 kr. 600 kr.
Rykkerskrivelse (momsfri) 100 kr.
Inkassomeddelelse 100 kr.
Morarente pro anno Rentelovens bestemmelser

Håndteringsgebyrer
(tillægges Netselskabets udgifter til håndtering)

Åbning eller lukning af strøm

Mandag-torsdag kl 8-15,

fredag kl 8-12.

350 kr.
Åbning eller lukning af strøm udenfor ovenstående tidsrum 800 kr.
Fogedforretning Efter regning

Netselskab og afgifter

True Energy afregner ydelser fra dit netselskab og Staten 1:1. Du betaler præcis det samme, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit Netselskab eller Staten.

Modtag vores nyhedsbrev

Få info og nyheder før alle andre