Hvad handler Local Battery 

projektet om?

Ud over villavejene, så handler det om vores fælles, grønne fremtid. I et pilotprojekt tester True Energy og Radius elbilers evne til at fungere som backup i elnettet og begrænse behovet for dyre, forstyrrende udbygninger.

Smart grid i stedet for 
dyre anlægsprojekter

I pilotprojektet tester True Energy og elnetselskabet Radius nye måder at bruge det eksisterende elnet på en smart måde ved at tænke elbiler ind i ligningen.

Det kan spare os for at skulle udbygge eksisterende kapacitet – hvilket kræver store anlægsprojekter, opgravning af veje overalt i landet, og store offentlige budgetter.

Elbilejere støtter

grøn omstilling

Projektet giver samtidig danske elforbrugere mulighed for at bakke op om den grønne omstilling via deres køretøjer.

Pilotprojektet gennemføres som et samarbejde mellem True Energy og Radius, hvor Radius bestiller fleksibilitet, som True Energy leverer, og det involverer efter planen 200-250 elbiler.

Projektet tager udgangspunkt i True Energys app, hvor vi starter og stopper opladningen på de optimale tidspunkter, vi tager ikke strøm ud af batteriet (dvs ikke V2G). Bilejeren sætter desuden en sikkerhedsdistance, så bilen altid lader op til at kunne komme på hospitalet/stationen. Læs mere om de andre features i app’en, der gør intelligent opladning af elbilen nem og brugervenlig.

Elbilejere i Radius netområde

Geografisk set dækker projektet elbilejere i Radius’ netområde, som groft sagt dækker hele Nord-øst-Sjælland.

Bor du i dette område i Nord-øst-sjælland, og har du downloadet True Energy app’en og anvender den til at smartcharge din bil, deltager du helt automatisk i projektet.

Se om du bor i Radius område her.

En bilejer, der deltager i Local Battery, optjener per måned: 31,25 kr. incl. moms – det svarer til, at du får det normale netabonnement gratis hos Radius Elnet.

Din opsparede Local Battery rabat tildeles ved udgangen af en måned og vises i app’en.

Projektet simulerer belastninger

Projektet tager udgangspunkt i en udfordring, hvor Radius simulerer, at der mangler kapacitet i elnettet, dvs. at der ikke kan leveres tilstrækkelig strøm til at dække forbrugernes behov. Simuleringen dækker en hændelse, der i dag typisk opstår et par gange om året, men kan have vidtrækkende konsekvenser for levering af el til forbrugeren.

Med True Energys løsning kan ladning af elbiler automatisk udskydes til tidspunkter, hvor der er lavere netbelastning, uden at bilejerne risikerer, at de står med en halvtom elbil om morgenen.

Hvordan deltager jeg

i projektet?

Først og fremmest skal du hente app’en og forbinde din bil. Hvis du bor i Radius område i Nord-øst-sjælland, deltager du helt automatisk i projektet, så længe du under laderegler har valgt at deltage i Local Battery.

Se betingelser for deltagelse i Local Battery her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte:

Charlotte Sand, CEO, True Energy
cbs@trueenergy.io / Telefon: 31 78 77 30