Hvad er True Solar?

True Solar er en løsning til dig, som har et solcelleanlæg derhjemme, og gerne vil bruge så meget som muligt af den strøm, du selv producerer. Med True Energy appen kan du i realtid følge med i, om strømmen løber ind eller ud af dit hus, og du kan fx automatisk starte opladningen af din elbil, når du har overproduktion. På den måde sparer du både penge og miljøet.

Brug så meget som muligt af din egen strøm

Når solen skinner, og du producerer mere strøm fra dine solpaneler, end du selv kan bruge, vil du typisk sælge overskudsstrømmen, som så sendes ud i elnettet. Men når solen ikke skinner, og du dermed ikke producerer strøm, er du nødt til at købe strøm fra elnettet. 

Prisen på den strøm, du køber er som regel en del højere end den du får, når du sælger den. Derfor giver det mening at udnytte så meget af din overskudsproduktion som muligt, fx til at lade din elbil. 

Med True Solar kan du skabe dig et overblik over din strømproduktion og vælge at bruge så meget strøm som muligt til at lade din elbil, når du har overskudsproduktion.

SmartMe modulet

Næste skridt er at koble et SmartMe kommunikationsmodul sammen med din Kamstrup-måler, så du kan se, hvilken vej strømmen løber i dit hus. Modulet kan købes her, og du kan nemt selv installere det.


Logikken bag True Solar

True Solar fungerer sammen med True Smart Charge til din elbil, og det er derfor nødvendigt, at du har oprettet en eller flere laderegler, så vi ved, hvornår vi skal lade din elbil. 

True Solar tager i princippet over fra Smart Charge og vender så tilbage til Smart Charge igen.


Aktivering af True Solar

Du bestemmer selv, ved hvilket “strømniveau” True Solar skal aktiveres. Sætter du strømniveauet til 5 kW, vil True Solar aktiveres, når din egenproduktion overstiger 5 kW. 

True Solar vil gå tilbage til Smart Charge og lade fra elnettet, når din egenproduktion er under 5 kW.
True Solar starter altså opladningen af din elbil, når der er nok strøm fra din egenproduktion.

Det betyder altså, at du vil skulle supplere de “manglende kW med strøm fra elnettet

VIGTIGT: Vi kan på nuværende tidspunkt ikke tilbyde, at du sætter en grænse for, hvor meget din bil lader med i True Energy appen. Der findes andre løsninger på markedet, , den vil automatisk lade med den mindste ladekapacitet, der er sat i din bil, strøm i huset og lader. 

Nogle elbiler tillader, at man kan sætte ladehastigheden manuelt, fx. Tesla.

1 Opladerens strømforbrug (kW)
er den maksimale effekt, som opladeren kan lade med. Værdien kommer fra selve laderen og kan altså ikke ændres.

2 Mindste aktiveringseffekt
er den grænse, som du fastsætter og som bestemmer, hvornår vi tænder eller slukker for opladningen af din elbil. Er din produktion over denne grænse, tænder vi for opladningen af din bil, er den under, så slukker vi for den.

Det betyder altså, at du helt selv kan bestemme, hvor meget strøm dine solpaneler skal producere, før vi starter opladningen af din bil. 

3 Henstandsperiode
er den tid, du ønsker, der skal gå, mellem vi tjekker aktiveringseffekten og dermed starter eller stopper opladningen af din elbil. Henstandsperioden kan være 1-60 minutter.

Eksempel

Du har en lader, der lader med 11 kW, hvilket er standard i Danmark. Du har sat mindste aktiveringseffekt til 5 kW og henstandsperioden til 20 min.

Dine solpaneler producerer nu 8 kW, og din husholdning bruger 1 kWh. Det vil sige, at du genererer 7 kW, som du ikke selv kan bruge. De 7 kW er derfor højere end mindste aktiveringseffekt på 5 kW, og derfor starter din lader med at oplade din elbil. Din bil vil lade i 20 minutter, da det er den henstandsperiode, som du har sat.

Opladeren vil lade med 11 kW. De vil bestå af de 7 kW, som du selv producerer og 4 kW, som du køber fra nettet.

Efter 20 minutter vil True Solar igen checke dine solpaneler, og denne gang lader de kun med 4 kW. Det betyder, at de ikke når de 5 kW, som du har sat som mindste aktiveringseffekt, og derfor lader bilen ikke de næste 20 minutter.

Hvis dit mål er at spare penge

Bruger du True Solar, vil du som oftest ikke kunne undgå at skulle købe strøm fra nettet, da det vil kræve et stort anlæg, men i eksemplet ovenover, betaler du kun for 4 kW.

Hvis dit mål er slet ikke at betale for at lade din bil
Hvis du vil lade din elbil 100% med strømmen fra dine solceller kræver det, at din mindste aktiveringseffekt kan sættes til 11 kW, hvilket kræver et stort anlæg. Alternativt kræver det, at din bil kan lade med mindre end 11 kW, hvilket fx Tesla understøtter.

Når du har installeret True Solar og sat alt op i appen, vil det se ud som her på billedet

4 Totaleffekt – produktion fra solcellerne
Nålen vil pege mod solpanelgrafikken for at illustrere, at dit solpanel generer strøm.

5 Totaleffekt – køb af strøm fra nettet
– Nålen vil pege mod elnettet for at illustrere, at du køber strøm fra nettet.

6 Enheder
En enhed er en lader – en fysisk ladeboks eller en ”Incar” lader, som Tesla fx bruger.

Laderen (enheden) kan være:

”Aktiv” – Den lader, da der produceres nok strøm via solpanelerne
”Standby” – Den lader ikke, da solcellerne ikke genererer nok strøm til at lade bilen. 

”Frakoblet” – Der er ikke nogen bil tilkoblet.