Vi løfter i fellesskab

Fremtiden er elektrisk. Dette stiller nye og høye krav til vårt felles energinett. Med Big Battery gir du og andre elbileiere nettet en hjelpende hånd slik at det kan takle det økende presset.

Når du har laget en ladeplan i True Energy-appen, blir bilen din en del av et bærekraftig ladenettverk, som er med på å skape balanse i strømnettet – kun ved å være tilgjengelig.

For øyeblikket leverer vi kun Big Battery i Danmark. Når det er nok biler i Norge til å krysse Statnetts minstegrense, vil vi også begynne å levere Big Battery i Norge. Slik skal de norske elbilene bidra til å balansere det norske strømnettet.

Hva er Big Battery?

Big Battery balanserer strømnettet ved å stoppe ladingen av elbiler i korte perioder. Ladingen stoppes hvis belastningen på strømnettet er for stor.

Ladingen starter automatisk igjen når strømnettet er klart – og bilen din er alltid ladet og klar til ønsket tidspunkt

Hva er Big Battery?

Big Battery balanserer strømnettet ved å stoppe ladingen av elbiler i korte perioder. Ladingen stoppes hvis belastningen på strømnettet er for stor.

Ladingen starter automatisk igjen når strømnettet er klart – og bilen din er alltid ladet og klar til ønsket tidspunkt

Hva er Big Battery?

Big Battery balanserer strømnettet ved å stoppe ladingen av elbiler i korte perioder. Ladingen stoppes hvis belastningen på strømnettet er for stor.

Ladingen starter automatisk igjen når strømnettet er klart – og bilen din er alltid ladet og klar til ønsket tidspunkt

Balansere fremtiden

Hvis alle lager mat, lader elbiler og vasker klær samtidig, trenger vi mer strøm enn vindmøller kan produsere og strømnettet kan transportere.

Med Big Battery stanser vi ladingen av elbiler midlertidig når etterspørselen overgår produksjonen, slik at energinettet ikke kollapser.

Ladingen startes automatisk på nytt når strømnettet er klart. Ved å tilpasse lading av elbiler til strømnettets kapasitet og tilbud skaper vi balanse i strømnettet.

Balanse i strømnettet gjør at vi slipper å bygge ut nettet med kraftledninger for milliarder, og vi sparer store mengder CO2 fra fossile kraftverk.

Derfor er Big Battery fremtiden.

Hva er KabelrabattTM?

Som takk for at du deltar i Big Battery får du kabelrabatt™.

Kabelrabatt™ er en rabatt på strømregningen din, som beregnes ut fra hvor lenge elbilen din har deltatt i Big Battery. Er du strømkunde hos en av våre mange samarbeidspartnere, trekkes kabelrabatten direkte fra strømregningen din.

Det elektriske kjøretøyet ditt må være satt til Smart Charge for å delta i Big Battery og være kvalifisert til å tjene kabelrabatt™.

Eksempel på kabelrabattTM

Eksempel på Kabelrabatt™

Hva du tjener

Nedenfor er et eksempel på hvor mye kabelrabatt™ du kan få:

  • Bilen bruker 17 kWh strøm hver dag
  • Bilen deltar i Big Battery i minst fire timer annenhver natt
  • True Energymottar betaling for kWh på balansemarkedet
  • I dette eksemplet vil du som elbileier motta 400 kroner i året.

Vær oppmerksom på at energiprisen varierer. True Energy kan ikke garantere at eksemplet stemmer overens med din situasjon.

Utbetaling av Kabelrabatt™  

Du kan kontinuerlig følge med på hvor mye Kabelrabatt™ du har tjent gjennom True Energy sin app.

For å være kvalifisert til å motta Kabelrabatt™, må du være strømkunde hos en av våre partnere. Rabatten du tjener blir trukket fra strømregningen din, som ofte beregnes i midten av måneden i forbindelse med fakturering. Når rabatten er overført til strømregningen din, nullstilles den i appen. Du kan se hvor mye Kabelrabatt™ du har tjent totalt i appen.

Hvis du har tjent Kabelrabatt™, men ikke er strømkunde hos en av våre partnere, tilbakestilles Kabelrabatten™ på slutten av måneden.