Derfor er True Energy relevant som aldri før

Den kraftige økningen i strømprisene og Russlands invasjon av Ukraina understreker behovet for mer fornybar energi. True Energy og våre partnere i energibransjen vil spille en avgjørende rolle i suksessen til den grønne omstillingen.

En Financial Times-artikkel kartlegger hvordan kull som energikilde har opplevd vekst gjennom vintermånedene. En del av utviklingen skyldes Russlands invasjon av Ukraina, som har gjort gassforsyningen usikker og kostbar.

Men, som Thijs Van de Graaf, lektor i internasjonal politikk ved Gent Universitetet, også slår fast i samme artikkel, har situasjonen også ført til en ny vurdering av avhengigheten av fossilt brensel.

«I en tid preget av flere kriser, kan det være sannsynlig at omstillingen til fornybar energi, vil skje fortere enn antatt,» sier han til Financial Times

Et eksempel er Tysklands kunngjøring om at landet vil fremskynde utrullingen av sine vind- og solenergiprosjekter..

Vekst har utfordringer

Denne typen kunngjøringer støttes fullt ut av True Energy. En grønn omstilling til mer og mer fornybar energi er for oss den eneste rette veien videre.

Dette kan blant annet bety lavere priser for forbrukere i land med stor produksjon fra fornybare energikilder.

Men produksjonen av fornybar energi varierer, og svingningene kan by på større utfordringer når mer av strømmen kommer fra fornybare kilder.

Et dansk eksempel som illustrerer situasjonen er at enkelte solcelleanlegg på Jylland nå har en størrelse, hvor endring i været medfører behov for økt balansekapasitet. Sagt litt annerledes, hvis det plutselig blir overskyet, så trengs det mer backup. 

Veien frem er fleksibilitet

For å møte utfordringene med varierende strømproduksjon er det behov for større fleksibilitet i strømnettet. Det dreier seg blant annet om måter å skifte energikrevende prosesser til perioder med lavere etterspørsel.

Dette er hva True Energy i samarbeid med våre partnere tilbyr. Og det er en vei som forbrukerne har vært veldig villige til å ta.

De siste månedene har vi kunnet melde om stor brukervekst, samtidig som vi har doblet balansekapasiteten som tilbys gjennom partnere i energibransjen via
Big Battery-systemet.