Fem konklusjoner fra toårig Local Battery-pilotprosjekt

Radius og True Energy har de siste to årene testet det såkalte Local Battery, som er True Energy sitt system for lokal peak shaving eller load balancering. De første resultatene fra forsøket er nå klare.

Local Battery handler om å bruke det eksisterende strømnettet på en smart måte ved å kalkulere inn elbiler inn i ligningen. Radius

har i forsøksperioden simulert kapasitetsmangler i strømnettet i Nordsjælland. Dette betyr at det ikke kan tilføres tilstrekkelig strøm til å møte forbrukernes behov.

Her har True Energy sine løsninger kunnet frigjøre kapasitet ved automatisk å stoppe lading av elbiler, slik at nettbelastningen reduseres. Dette gjøres uten at bileierne risikerer å stå med en halvtom elbil om morgenen, da ladingen starter igjen når det er ledig kapasitet i strømnettet.

Her er fem av True Energy sine hovedkonklusjoner fra pilotprosjektet:

1: Det fungerer

Den overordnede konklusjonen er at Local Battery-systemet fungerer. Det gir ekstra kapasitet og balanse til strømnettet. True avbrøt ladingen av bilene da Radius trengte å redusere belastningen. Både akutt (f.eks. hvis noen hadde gravd over en kabel) eller planlagt (f.eks. på grunn av vedlikehold).

2: Fokus skal være på brukerne

Pilotprosjektet understreket behovet for å fokusere på brukerbehov. Det er avgjørende at man ikke risikerer å sitte igjen med en halvtom bil om morgenen. Dette er det samme fokuset som True Energy har overfor sine brukere.

3: Det kan spare oss alle for penger

I tillegg må det bemerkes at vil være økt behov for kapasitet og balanse i strømnettet de kommende årene på grunn av økt elektrifisering forårsaket av elbiler, varmepumper m.m. Local Battery kan spare oss fra å måtte utvide eksisterende kapasitet – noe som krever store byggeprosjekter, utgraving av veier og store offentlige budsjetter.

4: Jo flere elbiler, jo større effekt

For at den regulerte kapasiteten skal være relevant for nettselskapene, kreves det tilstrekkelig mengde elbiler. Tiden er på vår side ettersom flere og flere kjøper elbiler.

5: Der må være mer klarhet

Pilotprosjektet viste behovet for å utvikle betalingsmodeller og basislinjer. Det må jobbes videre med hvordan «leveransen» defineres og valideres.

Kontakt oss for å høre mer om Local Battery og resultatene av pilotprosjektet.