Her er True Energy-appens nye funksjoner og oppgraderinger

True Energy optimaliserer kontinuerlig appen og løsningene våre. Blant de siste funksjonene er bedre innsikt i ulike deler av strømprisen og hastighetsoppgraderinger.

Brukere av True Energy-appen har nå enda enklere tilgang til strømpriser. Samtidig har det blitt enda raskere å automatisk utnytte mulighetene for smart lading av elbiler m.m.

Dette er effektene av oppgraderinger av True Energy sine løsninger gjennom første del av 2022.

Automatisk DSO

En av de nye funksjonene som er introdusert er automatisk indikering av nettselskap basert på adressen en bruker oppgir ved opprettelse av en ladeboks.

Alle betaler til nettselskapet sitt som en del av strømregningen. Det er imidlertid ikke alle brukere som vet hvem deres nettselskap er. Med automatisk angivelse av nettselskap i appen er det nå enda enklere for brukerne å få informasjon om blant annet nettselskapets tariffer, som utgjør en del av den totale strømregningen.

Brukerreisen blir med andre ord enklere.

Det skal gjøres oppmerksom på at den automatiske tildelingen kun gjelder brukere som bruker ladeboks til lading.
I tillegg til prisen på selve strømmen, består den totale strømprisen av en rekke faktorer. Blant annet skal det også betales til Energinett, energiavgifter, moms, strømleverandørens påslag og PSO-avgift. Strømregningen er altså sammensatt av en rekke poster.

Les mer om strømpriser her.

Les mer om strømpriser i True Energy appen i vår FAQ her.

Raskere tilgang

Et annet fokuspunkt for videreutviklingen av True Energy sine løsninger tidlig i 2022, har vært å sette ekstra fart på appen. True Energy opplever stor interesse og vekst hos brukerne. Derfor er det fokus på å gjøre plattformen enda mer robust, og fortsatt håndtere skaleringen og de mange nye brukerne på en sømløs måte.

Vi håper mange har merket at det går raskere, og vi fortsetter å videreutvikle løsningen både når det gjelder den tekniske plattformen og de brukervennlige funksjonene.

I den forbindelse er vi alltid interessert i å høre fra våre brukere og samarbeidspartnere. Har du forslag til funksjoner, videreutvikling, oppgraderinger eller noe helt annet, vennligst kontakt oss!