Her er våre største fordeler med elbiler – er du enig?

True Energy har kartlagt noen av de største fordelene med elbiler.

Antallet elbiler på norske veier har økt kraftig de siste årene. Elbiler selges som aldri før, og både nasjonalt og regionalt er det store planer om å få flere elbiler ut på veiene. Regjeringen har et mål om at det kun skal selges nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) innen 2025. Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge, og i Oslo utgjør elbiler 50% av det totale bilsalget

Hvis du vurderer en elbil – eller allerede eier en – er det mange fordeler. Vi i True Energy eier selv elbiler, og sammen har vi undersøkt hvilke personlige- og samfunnsmessige fordeler som vi synes veier tyngst. Det har blitt til en infografikk som du kan se her.

Vi ønsker at du tar i bruk infografikken, og deler den med andre. Samtidig vil vi gjerne høre dine tanker om hva de største fordelene med elbiler er. Fortell oss her på nettsiden, via e-post eller via sosiale medier. Målet er å samle inn og presentere dine innspill i en oppdatert utgave.

Her er en kort oversikt over våre største fordeler:

Lavere kostnader

Kjøpesum og levetidskostnad for elbiler vs. bensinbiler er temaer som er mye omdiskutert. Hvert år beregner OPF (Opplysningskontoret for veitrafikken) kostnader ved bilhold , og de siste to årene har elbilen kommet best ut i alle prissegmenter.

Dette skyldes delvis at elbiler har mye lavere vedlikeholdskostnader sammenlignet med vanlige biler. Bensinbiler har eksosanlegg, startmotor osv. som slites ut og må vedlikeholdes, noe elbileiere ikke trenger å bekymre seg over.

Noe av årsaken til billigere bruk og drift er at avgiftene på elbiler fortsatt er lavere. De har blant annet fritak for høye engangsavgifter, merverdiavgifter og bompenger på alle riksveier. Prisene på elbiler synker, det er billigere å produsere og konkurransesituasjonen vokser. Du kan i dag finne mange nye prisvennlige elbilmodeller på markedet.

Redusert utslipp

Når du velger å bruke en elbil, velger du også å gjøre en innsats for miljøet. Elbiler slipper ut mye mindre CO2 – uavhengig av hvilken strømleverandør du benytter deg av. Samtidig har en elbil ingen eksos fra helsefarlige gasser og partikler, i motsetning til bensin- og dieselbiler.

Hvis strømmen du bruker til din elbil kommer fra fornybare energikilder som vindmøller eller solceller, reduserer du miljøpåvirkningen enda mer.

Samtidig er det en trend for elbiler å bruke mer miljøvennlige materialer. Dette gjelder for eksempel Ford Focus Electric og Nissan Leaf, som begge bruker resirkulerte materialer som vannflasker, plastposer og resirkulert metall.

Bedre effektivitet

Elbiler er bedre på å konvertere opplagret energi til fremdrift. For mange modeller konverteres 75% eller mer av den oppsparte strømmen til fremdrift.

Bensinbiler sløser mye mer energi, som varme, og ofte er det mindre enn 30% av energien som blir konvertert til fremdrift. Samtidig er det vanligvis større kostnader – både miljømessig og energimessig – forbundet med utvinning og prosessering av fossilt brensel.

Helsefordele

Ved å redusere utslipp av CO2, Nox og skadelige partikler, gjør du og din elbil en innsats for helsen vår. Dette kan føre til færre pasienter med luftveisproblemer, og generelt bedre helse, spesielt for borgere som bor nær trafikkerte veier eller tettpakket byområder med mye trafikk.

Samtidig er elbiler med på å redusere støyforurensning.

Bedre, tryggere kjøring

Nyere funn har vist at flere EV-funksjoner kan forbedre sikkerheten. EV-er har ofte et lavere tyngdepunkt, noe som gjør dem mindre tilbøyelige til å velte. De kan også ha lavere risiko for brann eller eksplosjoner, og kjøretøyets konstruksjon og holdbarhet kan gjøre bilene tryggere i en kollisjon.

Når det gjelder kjøreegenskaper, vil de fleste merke hvor stillegående bilen er, og hvor jevn og rask akselerasjon bilen leverer.

Den grønne omstillingen

Det eksisterende strømnettet er under mye press. Integreringen av mer strøm fra fornybare energikilder, og produksjon fra privateide solceller og vindmøller fører til et skille: Enten må vi satse på store, dyre og forstyrrende utvidelser av det eksisterende strømnettet, eller så må vi finne nye, innovative løsninger.

Takket være True Energy sine løsninger kan elbiler inkluderes som en buffer i strømnettet, noe som er med på å sikre at vi kan fortsette den grønne overgangen med minimalt behov for ytterligere utvidelse av strømnettet.

Hva synes du?

Hva synes du om valgene våre? Er du enig? Har vi oversett noe? Fortell oss her eller via sosiale medier. Vi håper på å lage en oppdatert versjon av infografikken vår basert på dine forslag.