Hvor er miljømerket for lading av elbiler?

Mangelen på en klar definisjon av Smart Charge gjør det vanskeligere å få mest mulig ut av å investere i en elbil. Det er behov for en standard for hvordan elbiler lader så billig og klimavennlig som mulig.

Smart Charge er noe som alle snakker om, og alle har sin egen definisjon av. Satt litt på spissen, er det foreløpig situasjonen for elbilbransjen og elbileiere. Konsekvensen er at det er uklart for forbrukerne. Samtidig risikerer både elbileiere og samfunnet at vi ikke klarer å utnytte elbilenes enorme potensial.

“Norge har for eksempel som mål å kun selges elbiler i 2025. De må bidra til å sikre den grønne omstillingen. Effektiv bruk av bilene og lett identifiserbare og kvantifiserbare fordeler er avgjørende for at vi skal ha en så bred interesse for – og bruk av elbiler som mulig. I den sammenheng mangler vi foreløpig standarder. Lading av elbiler mangler noe som skaper innsikt og tillit, akkurat som svanemerket for dagligvarer og energimerker for hvitevarer”, sier Charlotte Blou Sand, grunnlegger og direktør i True Energy

Det er derfor True Energy lanserer et forslag til hvordan en Smart Charge-standard kan se ut.

True Smart Charge

Den som virkelig er en enighet om, er at Smart Charge er viktig. Dette er den åpenbare måten å gjøre lading av elbiler så billig og CO2-nøytral som mulig. Første steg er å vite når elektrisitet er billigst og elektrisitetsproduksjon har minst klimapåvirkning. Deretter kan ladetiden justeres for å passe disse tidene. Det kan imidlertid stilles spørsmål om hvor smart ladingen er dersom vekkerklokken må stilles til klokken tre om natten for å starte den manuelt.

True Energy tilbyr derfor en rekke definisjoner for Smart Charge-funksjonalitet. Hvis alle er oppfylt, tror vi at det kan være snakk om ekte Smart Charge. Eller som True Energy kaller det: True Smart Charge.

Definisjoner av de ulike funksjonene ovenfor i punktform:

  • Manuell lading: En løsning som gir innsikt i de variable strømprisene og klimabelastningen fra strømproduksjonen. Selve ladingen av bilen må imidlertid gjøres manuelt.
  • Planlagt lading: Programmering eller innstilling av lading på et bestemt tidspunkt på dagen. Skjer uavhengig av hva strømprisen eller klimapåvirkningen er på følgende tidspunkt.
  • Auto-intelligent lading: Automatisk lading på tidspunktene når strømtilgangen er billigst eller har lavest klimapåvirkning.
  • Smart grid integrert: Ladeløsningen integreres med smart grid-funksjoner, slik at elbiler kan brukes til blant annet buffer i strømnettet mot betaling fra strømselskaper og -produsenter til elbileiere.
  • Strømselskap-fleksibel: Ladeløsningen kan brukes uavhengig av hvilket strømselskap en forbruker har eller ønsker å bruke.

Utgangspunkt for debatt

Forslaget til merkeordning for Smart Charge er ment som en måte å hjelpe forbrukerne på. Samtidig er det et utgangspunkt for diskusjoner om hvordan en standard for lading av elbiler kan se ut. Et utgangspunkt for debatt om fremtiden til Smart Charge, hos industrikilder, energieksperter, elbileiere og -grupper.

True Energy har utviklet en app der brukere blant annet kan automatisere og kontrollere lading av elbiler. Det hele foregår via smarttelefonen din, og kan brukes uavhengig av hvilken elbil eller strømselskap du har. Vi har med andre ord satt ambisjonene høyt og oppfyller samtidlige funksjoner, da vi mener at full Smart Charge er nødvendig for å gi forbrukerne frihet og fleksibilitet, spare penger og støtte opp under den grønne omstillingen.

«Vi er ikke redde for å si at vi er Danmarks eneste leverandør av full True Smart Charge. Vi er også klar over at andre selskaper kan ha andre definisjoner. Svaret vårt er et retorisk spørsmål: Hvilken forbruker vil ikke at smartchange-løsningen deres skal være automatisk, gi rom for rabatter og kan brukes uansett hvilket strømselskap de foretrekker, sier Charlotte Blou Sand.