Hvor raskt lader en elbil?

Et av de store spørsmålene mange stiller seg før de investerer i en elbil, er hvor raskt man kan komme seg videre på veien når elbilen skal lades opp.

Det finnes ikke et entydig svar på dette spørsmålet. Det kommer bl.a. an på bilen, batteriets alder og dine kjørevaner. Kjører du for eksempel mest på motorveier vil oppladningen ikke vare like lenge.

Rekkevidde

Utover dette kommer det an på størrelsen på bilens batteri, noe som riktig nok ikke kommer som en stor overraskelse; jo større batteri, desto lengre kan du kjøre på én oppladning. De fleste elbiler kan kjøre rundt 6 km pr kWh. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over hvor langt du kan kjøre på en oppladning ut ifra hvor lenge bilen lades og bilens modell. Modellen tar i betraktning at bilen ikke lader like rasket ettersom batteriet er tomt, halv fult eller nesten fult. Modellen tar utgangspunkt i ladehastigheten ved bruk av lyn- og hurtigladning.

En tommelfingerregel er at 80 prosent av bilens kapasitet er oppnådd innenfor 30 minutter. Deretter går det ytterligere 15-20 minutter før kapasiteten har nådd 100 prosent. Vanligvis lades elbiler raskt opp til 70-80 prosent av kapasiteten, noe som skyldes at mengden av kilowatt som blir tilført minimeres etter 70-80 prosent. Mengden som blir tilført forminskes til 0 kilowatt mot de siste 100 prosent.

WLTP-syklusen

Alle elbiler, og biler generelt, skal testes ut ifra det som heter WLTP-syklusen. Denne testen angir rekkevidden for og hvor langt man kan komme på en enkel oppladning. Rekkevidden er vurdert ut ifra gjennomsnittsverdien av landekjøring, bykjøring og motorveiskjøring. Dette er en overskuelig måte å danne seg et overblikk over hvor langt din drømmeelbil kan kjøre pr. fulle oppladning og er et godt sammenligningsgrunnlag på tvers av elbilmodeller.

Vær oppmerksom på at verdien er estimert. Bilene er testet i gunstige forhold hvor vind og vær ikke er en faktor. Elbilenes rekkevidde vil derfor forkortes i voldsomme værforhold, som kjølig temperatur og ved kraftig vindmotstand. Utover dette estimeres det at rekkevidden forminskes med 20-50 prosent om vinteren da strømmen også brukes til bl.a. klimaanlegg, rutevarme og setevarme.

Hva kan du selv gjøre?

Du kan selv bidra til at oppladningen holder lengre ved bl.a. å unngå mange raske akselerasjoner og harde oppbremsinger. Hvis du kjører i et jevnt tempo, vil oppladningen holde lengre.

Tenk også på hva du bruker av strøm mens du kjører. Hvis du har på setevarmere og klimaanlegg, samtidig som du hører på radioen og lader telefonen din, blir strømmen distribuert til flere enheter. Dermed er det mindre strøm til rådighet for kjøring.

Vekten av bilen har også innflytelse på hvor langt strømmen rekker. Sjekk derfor om du har et bagasjerom fylt med ting som du ikke trenger.