Se hvordan prisen på el i Danmark, Norge og Sverige var i januar

True Energy har analysert strømpriser i januar i Skandinavia. Resultatene viser at det er en veldig god grunn til å automatisere forbruket på de tidspunktene hvor det er billigst..

Energiprisene er høye i hele Europa. Danmark, Norge og Sverige har ikke gått upåaktet hen.

Samtidig varierer prisene fra time til time, og dette kan ha stor innvirkning på regningen.

Det viser en analyse av spotprisen på strøm i Skandinavia gjennom hele januar måned, som True Energy har gjennomført.

Analysen viser store svingninger over januars 744 timer, og bekrefter at True Energy sine brukere kan oppnå en betydelig lavere energikostnad via automatisk og intelligent strømforbruk. Samtidig kan mange minimere klimapåvirkningen fra strømforbruket.

For hvert land har vi brukt lokal valuta slik at brukerne har direkte innsikt i situasjonen og prisene der de befinner seg.
Gjennom analysen bruker vi gjennomsnittlig strømpris for det aktuelle landet. Hvert land består av flere geografiske områder med hver sin strømpris. Over et gitt døgn kan prisen de ulike stedene, som vi har vist i en analyse av strømprisene i Danmark 2021, svinge uavhengig av andre regioner. For å gi et mest mulig nøyaktig helhetsbilde legges timeprisene for alle områder sammen og divideres med antall.

Danmarks strømpriser fortsetter å svinge kraftig

25. januar satte forskjellen mellom gjennomsnittlig høyeste og laveste timepris på strøm i Danmark månedsrekord. 2000,6 danske kroner var forskjellen i prisen på én MWh den dagen.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Forskjellen mellom høyeste og laveste dagspris svingte kraftig i løpet av måneden. 25. januar hadde de største forskjellene, mens 23. januar hadde den minste forskjellen med 101,6 danske kroner per MWh. Det skyldtes en uvanlig høy laveste pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Oppsummert viser gjennomsnittlig timepris fordelt på ukedagene at det særlig er de tidlige morgentimene og på søndager prisen har vært fordelaktig.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Med andre ord, for å utnytte de beste prisene har danskene enten måttet stå opp veldig tidlig eller brukt en del av helgen – med mindre de har løsninger for å automatisere forbruket.

Norge ser daglige sprang

Sammenlignet med Danmark har Norge hatt relativt stabile strømpriser gjennom januar – i hvert fall når det gjelder laveste gjennomsnittlige døgnpris. Med svært få svingninger har den ligget mellom 600 og 800 norske kroner per MWh.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Til sammenligning har forskjellen mellom høyeste og laveste dagspris svingt en del. Spesielt i første halvdel av måneden var det store svingninger, som var høyest 9. januar med 737,5 norske kroner per MWh.

I denne sammenheng bør det nevnes at det i Norge er flere geografiske områder med andre strømpriser enn det som er tilfellet i Danmark og Sverige. Derfor kan prisene på lokalt nivå variere mer enn det som kan ses av gjennomsnittet. Det er imidlertid klare sammenhenger og omstendigheter – i hvert fall i januar.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Når det gjelder Danmark, viser en analyse av gjennomsnittsprisen delt på time og ukedag at det er penger å spare ved å legge strømforbruket til de foregående nattetimer og på søndager.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Sverige ser større variasjon

I Sverige var den største forskjellen på den høyeste og laveste dagspris på strøm 25. januar med 1782,47 SEK per MWh. Generelt er det store daglige svingninger i Sverige.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Man ser fra sammenligningen mellom høyeste og laveste pris at det ofte er i den høye enden at variasjonen eksisterer.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Det skal imidlertid i denne sammenheng nevnes at de laveste prisene stabiliserte seg rundt midten av januar.

Som i Danmark, viser analysen av gjennomsnittsprisen per time at det spesielt er mandager og tirsdager prisen er ekstra høy

Som i Danmark og Norge, er det de sene nattetimer og helger hvor prisene er spesielt lave.

Det er mens de fleste enten sover eller har fri, så det trengs løsninger som kan automatisere strømforbruket for å utnytte mulighetene det gir for billigere strøm. Samtidig er det generelt slik at det ofte er et sammenfall mellom lave strømpriser og andelen elektrisitet produsert via fornybare energikilder.

Med automatisk og intelligent styring av strøm får du med andre ord både billigere og mer klimavennlig strøm.