Slik svingte strømprisene i Skandinavia i mars

Strømprisene i Danmark, Norge og Sverige svingte kraftig gjennom mars måned. En analyse av utviklingen viser at det har vært god grunn til å planlegge strømforbruket.

Strømprisen svingte opp og ned i løpet av mars. Svingningene var større enn i årets to første måneder. Samtidig treffer de bredere.

Det viser en analyse av spotprisen på strøm i Danmark, Norge og Sverige utført av True Energy.

Vi har sett på priser time for time i hele mars. Resultatene tyder på at det potensielt har vært store besparelser for forbrukere med fleksible energiavtaler. For dem har spotprisen stor innflytelse på sluttprisen. Spotprisen varierer fra time til time, og vi har i alle tre landene sett svingninger på flere tusen kroner over et gitt døgn.

Med den fortsatte effekten av Russlands invasjon av Ukraina på energiprisene i tankene, er det sannsynlig at prissvingningene vil fortsette i april.

Situasjonen setter en tykk strek under at automatisk og intelligent strømforbruk satt på de tidspunktene strømmen er billigst kan føre til betydelig lavere energikostnader.

Danmarks høyeste pris doblet seg

Mars hadde svært høye spotpriser på elektrisitet i Danmark. 8. mars var prisen på hele 5.207,44 DKK per MWh. Det er mer enn dobbelt så høy som den høyeste dagsprisen i februar (2402,69 28. februar). Totalt var det 17 dager i mars hvor den høyeste dagsprisen slo februars høyeste pris.

.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

Den laveste prisen fant sted 20. mars, da gjennomsnittlig spotpris var negativ i flere timer. Utviklingen var spesielt drevet av prisene i DK1-regionen (vest for Storebælt), hvor prisen var negativ mellom 10 og 16. Årsaken er mest sannsynlig effekten av at store prosenter av produksjonen kom fra solcelleanlegg.

Den 10. mars hadde størst forskjell mellom høyeste og laveste gjennomsnittspris. Her skilte det 2709,97 kr mellom høyeste og laveste snittpris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool

En titt på gjennomsnittlig timepris per område viser at det generelt har vært litt lavere priser øst for Storebælt (DK2). Samtidig har det vært billigst å bruke strøm i ettermiddagstimene. Dette er forskjellig fra tidligere måneder, og kan være en indikasjon på at de mange soltimene i mars har vært til stor nytte for solcelleeierne.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool.

En titt på gjennomsnittsprisene fordelt på ukedager og timer viser at det er i morgentimene samt ettermiddag på ukedagene at strømmen har vært dyrest. Tirsdag og onsdag er dagene da det i gjennomsnitt har vært dyrest å bruke strøm.

De billigste prisene har vært i helgene, spesielt lørdag og søndag ettermiddag. Nattetimene og enkelte ettermiddagstimer har også vært billige.

Norges makspriser hopper

I mars, som tidligere måneder, opplevde Norge svært stabile laveste daglige gjennomsnittlige spotpriser på strøm. Prisene har imidlertid ligget godt over tidligere måneder på mellom 750 og 1000 norske kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Den høyeste gjennomsnittlige daglige spotprisen i mars var langt mer svingende enn tidligere på året. Størst var forskjellen 8. mars, da det var 2276,98 kroner mellom høyeste og laveste pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Gjennomsnittlig timepris i mars, fordelt på område, viser en klar sammenheng mellom region og energipris. Oslo, Kristiansand og Bergen har de høyeste prisene. Om morgenen mellom 8 og 9 når prisen toppen på rundt 2400 DKK per MWh, mens den er lavest i nattetimene og på ettermiddagen (rundt 1750 DKK).

Samme scenario gjelder for Molde, Trondheim og Tromsø, men her er maksprisen rundt 200 kroner og minsteprisen rundt 150 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Spredt over ukedagene og timene er den gjennomsnittlige spotprisen lavest på søndag, etterfulgt av lørdag. I ukedagene er det som regel mest å spare ved å legge strømforbruket i nattetimer etterfulgt av ettermiddager.

Store prisforskjeller i Sverige

Svenske spotpriser på elektrisitet så en serie plutselige hopp i løpet av mars med en skarp forskjell mellom høyeste og laveste dagspris.

Den største forskjellen var på hele 2984,06 svenske kroner 8. mars. Samme dag ble det satt prisrekord for mars med 3739,9 kroner for én MWh. Det skjedde mellom 8 og 9, hvor prisen i et enkelt område var hele 7337,07 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Generelt var de laveste prisene på strøm gjennom måneden godt over nivået i forrige måned. Samtidig var det større daglige forskjeller og mindre stabilitet, bortsett fra perioder i andre halvdel av mars.

Det var imidlertid også mot slutten av måneden at den laveste daglige gjennomsnittlige spotprisen satte rekord med 1017,3 kroner.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Når det gjelder Norge er det to klare områder i Sverige når det gjelder strømprisfordel per region. Den ene, SE1 og SE2, dekker de nordlige delene av landet, og har lavere priser. SE3 (Sentral-Sverige, inkludert Stockholm) og SE4 (Sør-Sverige inkludert Malmö og Helsingborg) har de høyeste prisene.

For alle var de laveste gjennomsnittlige timeprisene i mars natt- og ettermiddagstimer. Forskjellene var mye større i de sørlige regionene, spesielt i SE4. Her skilte det 1956,61 kroner mellom den dyreste timen (7-8) og den billigste (2-3).

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

For Sverige har de gjennomsnittlig billigste prisene vært på søndag, natt til mandag, og noen nattetimer på ukedagene. Det er verdt å merke seg at det også har vært billig å bruke strøm på fredag på ettermiddagen.

Morgentimene fra mandag til fredag ​​viser seg å være klart dyrest. Tirsdag til torsdag har vært de dyreste målt over hele dager.

Slik har vi gjort

Analysen bruker lokal valuta som målestokk, så prisene for Danmark er i danske kroner, og så videre.

Spotprisen utgjør en del av den totale strømprisen. For forbrukere med fleksible strømavtaler vil prisen ofte følge utviklingen i spotprisen.

Gjennomsnittlig strømpris er brukt i størstedelen av analysen. Hvert land består av flere geografiske områder med individuelle strømpriser. Innen et gitt 24 timer kan prisen svinge individuelt – noen ganger til og med mye.

For å gi et mest mulig nøyaktig helhetsbilde legges timeprisene for alle områder sammen og divideres med antall. For å illustrere hvor stor forskjellen kan være, har vi også tatt med gjennomsnittlige timepriser for hvert geografisk område.

Analysen for hvert område sammenlignes med analyser for januar og februar.

Du kan se analysen av januar her og februar her.