Slik vil «prosumer» definere fremtiden til det norske energinettverket

De siste årene har nordmenn fått øynene opp for solceller og vindmøller som billig fornybar energi. De tilhører et voksende forbrukersegment som vil spille en avgjørende rolle i fremtidens energinettverk: de såkalte prosumerne.

En prosumer produserer strøm selv og tilpasser forbruket i takt med behovet i energisystemet. Overgangen til fleksible strømpriser og integrering av mer strøm fra fornybare energikilder, betyr at du kan redusere både miljøkostnader og strømregningen ved å tidsbestemme strømforbruket.

Flere og flere norske forbrukere tar i bruk denne smarte teknologien for å bli mer miljøvennlige. Nordmenn ønsker å redusere eget energiforbruk, og smarte systemer for energistyring gjør at forbruket stilles inn til perioder der strømmen er billig. Dette er ikke bare positivt for den enkelte forbruker sin strømregning, men for samfunnet som en helhet, for det reduserer behovet for nettinvesteringer og styrker forsyningssikkerheten. Med samfunnsmessige endringer og utviklingen i teknologiske trender, er skillet mellom produsent og konsumer iferd med å viskes ut – med forbrukeren som blir en prosumer. En prosumer vil dra godt nytte av True Energys sine løsninger, som automatisk lading av elbilen og smarthome.

Fra strømforbruker til strøm-prosumer

Prosumer er kort fortalt enkeltpersoner eller grupper som deltar i produksjonen av et produkt eller en tjeneste de selv bruker. Det er utbredt spesielt innen programvare, men i økende grad også et fenomen i strømindustrien.

Her vil nok de fleste tenke på solceller på taket av eneboligen og vindmøller i hagen, men forbrukergruppen er mye bredere. Det kan for eksempel være snakk om hele byområder der energi produseres, forbrukes, importeres og eksporteres via såkalte ‘mikro-nett’.

I en undersøkelse vedrørende fysisk levert strøm fra 2019, viser beregningen at strøm som ble brukt i Norge hovedsakelig kom fra fornybare energikilder. Dette bidro til at klimagassutslippet knyttet til strømforbruk var lavt – kun 17 g CO2e/kWh i 2019.

Norsk kraftproduksjon er i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa, og er tilnærmet fri for utslipp. Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Det er også et stort potensiale for solbasert kraftforbruk i Norge, men det er fortsatt et relativt marginalt fenomen. Det forventes at soldrevet kraftforbruk blir mer lønnsomt de neste 15 årene. Bedre teknologier, større volum og konkurransedyktige forsyningskjeder vil føre til at solkraft blir en aktuell investering for flere forbrukere.

Engasjerte forbrukere ønsker en grønn omstilling

Prosumere er en del av det globale fremskrittet for den klimabevisste, engasjerte forbrukeren. Innsikt i – og frihet til å velge produkter og produksjonsmetoder som samsvarer med egne verdier, er blant kravene moderne forbrukere stiller til produsentene.

En undersøkelse om innføring av fleksibelt utstyr til strømforbruk, viser at kundenes motiver for å ta i bruk utstyret var:

  • For å unngå sløsing med ressurser
  • For å spare penger på strømregningen
  • Å undersøke og utforske strømforbruk
  • For å støtte den grønne omstillingen

Forbrukernes entusiasme for grønn omstilling og innsikt i hvor elektrisitet kommer fra matches med nasjonale og regionale ambisjoner. For eksempel kan vi se dette med regjeringens satsing på elbiler og hydrogenbiler, der målet er å kun selge nulslippskjøretøy innen 2025.

Prosumere som buffer i strømnettet

For å nå våre felles klimamål, er det behov for å tenke nytt når det gjelder strømforbruk. Hvis alle elbiler må lades samtidig som vi lager mat på elektriske ovner, kan forbruket overstige produksjonen. Endringer i forbruket skaper behov for en slags buffer slik at alle kan fortsette å få den strømmen de ønsker. Sist men ikke minst kan produksjonen av strøm fra fornybare kilder være uforutsigbar, og endres raskt.

Fleksible strømpriser er en del av løsningen, men å bruke strøm når det er billigst (og oftest mest klimavennlig), kan bety at du må opp klokka tre om morgenen for å lade elbilen.

For å unngå denne utfordringen, er det behov for nye måter å engasjere og informere forbruker og prosumer om deres strømforbruk. En løsning er å automatisere forbruket slik at det samsvarer med verdiene den enkelte har. Dette er blant annet det vi ønsker å oppnå med True Energys Big Battery- og Local Battery-systemer.

Begge systemene gjør at elbilbatterier blir en buffer i strømnettet, ved å starte og stoppe lading. Det kan enten være som en hurtigreagerende buffer som kan bidra til å overvinne uforutsette svingninger i strømforbruket eller strømproduksjonen, eller som en langsiktig balansegang. Sistnevnte kan f.eks. være å utsette lading av elbilen til midt på natten. Strømprodusenter og strømnettet får mer fleksibilitet når de har tilgang til en buffer. Det kan for eksempel redusere bruken av reservegeneratorer som ofte drives av olje eller gass.

Automatisk innsikt og planlegging av strømforbruk

True Solar er en av løsningene True Energy tilbyr, den gjør det mulig for husholdninger å optimalisere bruken av solenergien de produserer. En annen løsning vi har fokuserer på bruk av elektrisk utstyr, som vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det handler om å finne måter å gjøre elektrisitet interaktiv og/eller automatisk for deg, så den kan matche dine preferanser – enten det er å gjøre energiforbruket så grønt eller så billig som mulig. Det fører til bedre klima, lavere pris og mer effektivt strømforbruk. I tillegg kan du automatisere og kontrollere alt fra smarttelefonen din.

Kilder: