Det danske grønne teknologiselskapet True Energy kjøpes av Landis+Gyr

Det danske grønne teknologiselskapet True Energy er kjøpt opp av Landis+Gyr, en ledende leverandør av integrerte løsninger for energistyring. Avtalen akselererer True Energy sin vekst og markedspotensial.

True Energy er kjøpt opp av Landis+Gyr AG, som tilbyr innovative og fleksible løsninger som blant annet hjelper forsyningsselskaper med å løse komplekse utfordringer innen Smart Metering, Grid Edge Intelligence og Smart Infrastructure. Som et resultat av avtalen vil True Energy kunne ekspandere til nye markeder og fortsette å utvikle bærekraftige og klimavennlige løsninger.

True Energy sine løsninger for intelligent, automatisk utnyttelse av elektrisitet i ulike sammenhenger, for eksempel for lading av elbiler når strøm er billigst og mest klimavennlig, utfyller

Landis+Gyr AG portefølje og deres visjon om å manage energy better. Landis+Gyr har kjøpt opp 100% av aksjekapitalen i True Energy.

«True Energy er basert på en visjon om å løse utfordringene og frustrasjonene rundt optimering av energiforbruk og elbiler, ved å tilby en løsning som gjør at våre kunder kan minimere klimaet og den økonomiske effekten av strømforbruket,» sier Charlotte Blou Sand, grunnlegger av True Energy, og fortsetter:

«Vi er glade for å være en del av Landis+Gyr, og ser frem til å støtte enda flere kunder på veien mot å nå ambisiøse CO2 -mål.»

«Vi er glade for å kunne offentliggjøre oppkjøpet av True Energy, som komplimenterer vår portefølje ved å utvide kapasiteten vår innen intelligent infrastruktur, og tilby våre kunder en unik løsning for å løse utfordringer knyttet til den stadig økende kompleksiteten i strømnettet sin infrastruktur. Vi forventer å kunne dra nytte av de sterke vekstmulighetene knyttet til elbiler, og ekspandere fra de nordiske landene til resten av Europa, samtidig som vi bruker vår eksisterende kundebase for å akselerere tilgangen til teknologien samt utvide tilbudet til andre områder. Vi er allerede involvert i pilotprosjekter i Storbritannia, for eksempel SmartSTEP-prosjektet, som bringer intelligent elbillading til gater i boligområder og proof-of-concept-aktiviteter i Frankrike for å støtte våre kunder gjennom utvikling av fremtidsrettet teknologi, ”sier Werner Lieberherr, administrerende direktør i Landis+Gyr.

“True Energy sin teknologi muliggjør bærekraftig elektrisitet «on the go» og automatisering av EVers energiforbruk til tider på dagen når strøm er mest kostnadseffektiv og mest klimavennlig. Derfor er True Energy sin visjon en perfekt match for vårt bærekraftige tankesett, og vil gjøre oss i stand til å drive våre initiativer knyttet til infrastruktur for lading av biler, smart home og solenergi. Vi gleder oss til å ønske True Energy-teamet velkommen som en del av Landis+Gyr,” sier Werner Lieberherr.

Fra start har True Energy sin visjon vært å gi forbrukerne mulighet til å bruke strøm på smartere måter. I tillegg til automatisk, intelligent lading av elbiler, har selskapet utviklet en rekke andre løsninger, for eksempel applikasjoner som kan kontrollere smart home-enheter. Ytterligere prosjekter er under utvikling, og fusjonen med Landis+Gyr inkluderer potensialet til å fremskynde disse initiativene.

Langsiktig dansk suksess

Som en del av Landis+Gyr vil True Energy fortsette å drive selskapet med eksisterende struktur, ledelse, ansatte, løsninger og partnerskap. Salgsavtalen med Landis+Gyr skaper muligheter for å fortsette med internasjonal ekspansjon samt integrering og utvikling av løsninger og tjenester.

“True Energy sin reise så langt og salget til Landis+Gyr er bevis på det høye nivået av entreprenørskap og investorstøtte som finnes i Danmark. Vi er veldig takknemlige for støtten våre danske investorer har gitt oss, noe som fra start har styrket våre muligheter til å skape innovative løsninger for våre kunder, så vel som jobber i Danmark. Både investorene og salget til Landis+Gyr vitner om det økosystemet som eksisterer av innovative danske selskaper med fokus på fornybar energi og vår grønne overgang”, sier Charlotte Blou Sand, grunnlegger av True Energy.

“Vi er stolte over å ha gitt støtte og råd til True Energy gjennom noen av de viktigste fasene i selskapets vekst og hjulpet med å forberede bedriften for en internasjonal vekst. Innsatsen muliggjorde utvikling av spennende muligheter som også støtter den grønne overgangen, noe vi er stolte over å ha bidratt til å oppnå”, sier René Heiselberg Gier fra RGT Holding, en tidlig investor i True Energy.

“Vi er glade for at det har blitt et oppkjøp av Landis+Gyr, ettersom det fører til nye muligheter for å utnytte True Energy sine innovative greentech-løsninger i nye markeder. Det har vært en spennende reise som vi har vært med på fra begynnelsen, og vi er veldig glade for å se at utviklingen av banebrytende teknologi vil fortsette som en del av Landis+Gyr”, sier Mikkel Bulow-Lehnsby, seriegründer og styreleder i NREP, en annen tidlig investor i True Energy.

Om True Energy

True Energy ble grunnlagt i Danmark i 2018. Med partnere i Norden jobber vi for å gjøre det enkelt for forbrukere å automatisk bruke strøm når det er billigst og mest klimavennlig.

Samtidig kan True Energys løsninger bidra til å balansere energinettet. På denne måten støtter vi og våre kunder overgangen til mer fornybar energi.

Les mer om True Energy her: www.trueenergy.io.

Om Landis+Gyr

Landis+Gyr er en globalt ledende leverandør av integrerte til energistyring for elektrisitetssektoren. Selskapet tilbyr en av de bredeste porteføljene med innovative og fleksible løsninger som hjelper forsyningsselskaper å løse komplekse utfordringer innen områder som Smart Metering, Grid Edge Intelligence og Smart Infrastructure.

Landis+Gyr omsatte for 1,7 milliarder dollar i regnskapsåret 2019, og sysselsetter ca. 5500 mennesker i over 30 land fordelte på fem kontinenter, med en visjon om å hjelpe verden med å styre energi på en bedre måte.

For mer informasjon, vennligst se Landis+Gyrs sin nettside: www.landisgyr.com.

Kontakter

For True Energy: Charlotte Blou Sand, direktør og grunnlegger (e -post: cbs@trueenergy.io Telefon: 53 81 81 04).

For Landis + Gyr: Melissa van Anraad, PR-leder (e-post: Melissa.vanAnraad@landisgyr.com / telefon: +41 41 935 63 98)

Fakta om kjøpet

  • Landis+Gyr kjøpte opp 100% av aksjekapitalen i True Energy til en upublisert kjøpesum.
  • Eksisterende ledelse og ansatte fortsetter i sin nåværende stilling