Hur kan elbilsladdning KRAV-märkas?

Avsaknaden av en tydlig definition av Smart Charge gör det svårare att maximera och få ut det mesta av en elbilsinvestering. Det finns behov av en standard för hur elbilar ska laddas så billigt och klimatvänligt som möjligt.

Alla pratar om Smart Charge och har sin egen definition av det. Detta påverkar elbilsindustrin och ägarna eftersom det resulterar i en avsaknad av transparens gentemot konsumenterna och både elbilsägare och och samhället riskerar att gå miste om elbilarnas fulla potential.

“Man har exempelvis i Danmark en ambitiös målsättning om cirka en miljon elbilar på vägarna innan 2030. Det ska bidra till att säkra den gröna utvecklingen. Effektivt användande av bilarna i kombination med enkel identifiering och konkretisering av fördelarna är nödvändigt för att vi ska få ett så stort intresse och så stor användning som möjligt. I detta sammanhang behöver vi nu standarder. Laddning av elbilar behöver en plan som skapar insikt och tillit, i likhet med KRAV-märkningen som finns för ekologiska varor,” säger Charlotte Blou Sand, grundare och VD för True Energy.

Därför lanserar True Energy ett förslag till hur en standard för hur Smart Charge kan se ut.

True Smart Charge

En av få saker som vi är fullständigt överens om är att Smart Charge är viktigt. Det är nämligen det självklara sättet att göra laddningen av elbilar så billig och CO2-neutral som möjligt. Första steget kunskap om när elen är som billigast och elproduktionen har minst klimatpåverkan. Därefter kan laddningstiden justeras och anpassas mot dessa tider. Det kan dock fortfarande ifrågasättas hur smart laddningen egentligen är om man ska behöva ställa väckarklockan till tre på natten för att stiga upp och starta den manuellt.

True Energy kommer därför med ett förslag på en rad kriterier för Smart Charge funktioner. Om samtliga uppfylls menar vi att det då handlar om äkta Smart Charge. Eller som True Energy kallar det – True Smart Charge.

Kriterierna för de olika funktionerna redovisas här nedan:

  • Manuell laddning: En lösning som ger insikt i de röriga elpriserna och klimatpåverkan från elproduktionen. Själva laddningen av bilen måste dock kunna ske manuellt.
  • Planerad laddning: Programmering eller inställning av laddning till en specifik tidpunkt på dygnet. Det sker utan hänsyn till priser eller klimatpåverkan vid den tidpunkten.
  • Auto-Intelligent laddning: Automatisk laddning vid de tidpunkter då elen är som billigast, eller har minst klimatpåverkan.
  • Smart Grid Integration: Laddningslösningen integrerar med Smarta Grid funktioner så att elbilen bland annat kan användas som buffert i elnätet mot betalning från elbolag och producenter till elbilsägaren.
  • Elbolags flexibilitet: Laddningslösningen kan användas oberoende av vilket elbolag användaren har eller vill bruka.

Upplagt för debatt

Förslaget till en märkning för Smart Charge är tänkt som ett sätt att hjälpa användarna. Samtidigt är det en utgångspunkt för diskussion om hur en standard för laddning av elbilar kan se ut – en startpunkt för branschen, energiexperter, elbilsägare och andra intressenter, för debatten om framtiden för Smart Charge.

True Energy har utvecklat en app från vilken användaren bland annat kan styra uppladdning av sin elbil automatiskt. Det hela görs via din smartphone och kan användas oberoende av vilken elbil eller vilket elbolag du har då vi anser att det är nödvändigt med full Smart Charge för att ge användarna frihet och flexibilitet, möjlighet att spara pengar och stötta den gröna utvecklingen.

“Vi är inte rädda för att säga att vi är Danmarks enda leverantör av fullständig True Smart Charge. Vi är också medvetna om att andra intressenter kan ha andra definitioner, men vårt svar är en retorisk fråga: Vilken användare skulle inte vilja att deras Smart Charge lösning var autormatisk, gav möjlighet till rabatter och kan användas oberoende av vilket elbolag de föredrar?”, säger Charlotte Blou Sand.