Se elpriserna i Danmark, Norge och Sverige i januari

True Energy har analyserat januari månads elpriser i Skandinavien. Resultaten visar att det finns starka skäl att automatisera förbrukningen vid de billigaste tillfällena.Energy har analyseret januars elpriser i Skandinavien.

Energipriserna är höga i hela Europa. Danmark, Norge och Sverige har inte undkommit denna utveckling..

Samtidigt varierar priserna från timme till timme, vilket kan ha stor inverkan på din räkning.

Detta framgår av en analys av spotpriset på el i Skandinavien under januari månad, utförd av True Energy.

Analysen visar på stora fluktuationer under januari månads 744 timmar och visar att True Energys användare kan uppnå betydligt lägre energikostnader genom automatisk och intelligent elförbrukning. Samtidigt kan många minimera elförbrukningens klimatpåverkan.

För varje land har vi använt den lokala valutan, så att användarna får en direkt inblick i situationen och priserna där de befinner sig.

I hela analysen använder vi det genomsnittliga elpriset för landet i fråga. Detta beror på att varje land består av flera geografiska områden, vart och ett med sitt eget elpris. Under ett givet dygn kan priset på olika platser, som vi har visat i en analys av elpriserna i Danmark 2021, fluktuera oberoende av andra regioner. För att få en så korrekt helhetsbild som möjligt adderas timpriserna för alla områden och divideras med deras antal.

Danmarks elpriser fortsätter att fluktuera kraftigt

Den 25 januari slog skillnaden mellan det genomsnittliga högsta och lägsta elpriset per timme i Danmark rekord för månaden. 2000,6 danska kronor var skillnaden i priset för en MWh den dagen.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Skillnaden mellan det högsta och lägsta dagspriset varierade kraftigt under månaden. Som nämnts var skillnaderna störst den 25 januari, medan den 23 januari hade den minsta skillnaden på 101,6 danska kronor per MWh. Detta berodde på ett ovanligt högt lägsta pris.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Sammanfattningsvis visar det genomsnittliga timpriset fördelat över veckodagarna att det är framför allt under de tidiga morgontimmarna och på söndagar som priset har varit fördelaktigt.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

För att dra nytta av de bästa priserna har danskarna med andra ord antingen varit tvungna att gå upp mycket tidigt eller tillbringa en del av helgen – om de inte har lösningar för att automatisera konsumtionen.

Norge ser dagliga ökningar

Jämfört med Danmark har Norge haft relativt stabila elpriser under januari – åtminstone när det gäller det lägsta genomsnittliga dygnspriset. Med mycket små variationer har det legat på mellan 600 och 800 norska kronor per MWh.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Som jämförelse kan nämnas att skillnaden mellan det högsta och lägsta dagliga priset har varierat ganska mycket. Särskilt under den första halvan av månaden var det stora variationer, med den högsta nivån den 9 januari på 737,5 norska kronor per MWh.

I detta sammanhang bör det nämnas att Norge har fler geografiska områden med olika elpriser än Danmark och Sverige. Därför kan priserna på lokal nivå variera mer än vad som framgår av genomsnittet. Det finns dock tydliga samband och likheter – åtminstone i januari.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

När det gäller Danmark visar en analys av genomsnittspriset per timme och veckodag att det finns pengar att spara genom att förlägga elförbrukningen till de tidigare timmarna på natten och på söndagar.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Sverige ser större variationer

I Sverige var den största skillnaden mellan det högsta och lägsta dygnspriset på el den 25 januari, 1782,47 kronor per MWh. Generellt sett är det stora svängningar i den dagliga skillnaden i Sverige.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Det framgår av jämförelsen mellan högsta och lägsta pris att det ofta är i den övre delen som variationen finns.

Analyse og graf: True Energy. Data: Nordpool. 

Det bör dock noteras att de lägsta priserna stabiliserades i mitten av januari.

Liksom i Danmark visar en analys av det genomsnittliga timpriset att det är framför allt på måndagar och tisdagar som priset är särskilt högt.

Liksom i Danmark och Norge är det nattetid och på helgerna som priserna är särskilt låga.

Eftersom de flesta människor antingen sover eller har ledigt under denna tid behövs det lösningar för att automatisera elförbrukningen för att dra nytta av de möjligheter till billigare el som detta erbjuder. Samtidigt finns det ofta ett allmänt samband mellan låga elpriser och andelen el som produceras från förnybara källor.

Med andra ord gör automatiserad och intelligent hantering av el den både billigare och mer klimatvänlig.