Danska greentech-företaget True Energy köps upp av Landis+Gyr

Det danska greentech-företaget True Energy har blivit uppköpt av Landis+Gyr, en ledande leverantör av integrerade energisystemslösningar. Affären påskyndar True Energys tillväxt och marknadspotential. 

True Energy köps upp av Landis+Gyr AG som levererar innovativa och flexibla lösningar som bland annat hjälper företag att lösa komplexa utmaningar inom Smart Metering, Grid Edge Intelligence och Smart Infrastructure. Som ett resultat av affären kommer True Energy kunna expandera till nya marknader och fortsätta att utveckla hållbara och klimatvänliga lösningar. 

True Energys lösningar för intelligent och automatisk elanvändning i olika sammanhang kompletterar Landis+Gyr AGs portfölj och deras vision om att “manage energy better”. Landis+Gyr har köpt upp 100% av aktiekapitalet i True Energy. 

“True Energy är grundat utifrån visionen att lösa den utmaning och frustration som optimeringen av elförbrukning och elbilar innebär, samt erbjuda en lösning som gör att våra kunder kan minimera elförbrukningens klimatmässiga och ekonomiska inverkan”, säger Charlotte Blou Sand, grundare av True Energy och fortsätter: 

“Vi är exalterade över att bli en del av Landis+Gyr och ser fram emot att hjälpa ännu fler kunder på deras väg att nå ambitiösa CO2-mål.”  

“Vi är glada att kunna offentliggöra köpet av True Energy som kompletterar vår portfölj genom att utveckla vår kapacitet för Intelligent Infrastructure och erbjuda våra kunder en unik lösning för utmaningar relaterat till elnätsinfrastrukturens ständigt stigande komplexitet. Vi förväntar oss kunna dra fördel av de starka tillväxtmöjligheter elbilar innebär och expansionen från nordiska länder och resten av Europa. Samtidigt som vi drar nytta av vår existerande kundbas för att öka tillgången till teknologi såväl som att utvidga vårt erbjudande till andra områden. Vi är redan involverade i pilotprojekt i Storbritannien, som exempelvis SmartSTEP-projektet som förser bostadsområden med intelligent elbilsladdning och Proof-of-Concept aktiviteter i Frankrike för att stötta våra kunder genom utveckling av framtidssäker teknologi”, säger Werner Lieberherr, Chief Executive Officer hos Landis+Gyr. 

“True Energys teknik möjliggör hållbar elektricitet ‘on the go’, och automatisering av EVers energiförbrukning till tidpunkter på dygnet då elen är mest kostnadseffektiv och miljövänlig. Därför är True Energys vision en perfekt match till vårt hållbara mindset och kommer göra så att vi kan driva våra initiativ med infrastruktur för elbilsladdning, Smart Home och solenergi. Vi ser fram emot att hälsa True Energy-teamet välkomna som en del av Landis+Gyr”, tillägger Werner Lieberherr.

Från starten har True Energys vision varit att stärka användarnas möjligheter att använda elektricitet på ett smartare vis. Utöver automatisk, intelligent uppladdning av elbilar har företaget utvecklat en rad andra lösningar, såsom appar som kan kontrollera Smart Home enheter. Andra projekt är under utveckling och sammanslagningen med Landis+Gyr gynnar möjligheten att kunna öka dessa initiativ. 

Långtgående dansk succé

Som en del av Landis+Gyr vill True Energy fortsätta att driva verksamheten utifrån existerande organisation, ledning, personal, lösningar och partnerskap. Avtalet med Landis+Gyr skapar möjligheter för fortsatt internationell expansion, såväl som integration och utveckling av lösningar och service. 

“True Energys resa hittills och försäljningen till Landis+Gyr är ett bevis på den höga nivå av entreprenörskap och investerarstöd som finns i Danmark. Vi är mycket tacksamma för den support våra danska investerare gett oss, och som från starten stärkt våra möjligheter att skapa innovativa lösningar för våra kunder, såväl som arbetsmöjligheter i Danmark. Både investeringarna och försäljningen till Landis+Gyr vittnar om ett nätverk av innovativa danska företag med fokus på hållbar energi och våra gröna omställningar”, säger Charlotte Blou Sand, grundare av True Energy.  

“Vi är stolta över att ha stöttat och rådgivit True Energy genom några av företagets viktigaste tillväxtfaser och hjälpt till med förberedelsen för fortsatt internationell tillväxt. Insatsen möjliggjorde utvecklingen av spännande möjligheter som samtidigt stöttat den gröna omställningen, vilket är något vi är stolta över att ha hjälpt till att uppnå”, säger René Heiselberg Gier från RGT Holding, en tidig investerare i True Energy. 

“Vi är glada för att de blivit uppköpta av Landis+Gyr, då det leder till nya möjligheter att utnyttja True Energys innovativa Greentech lösningar på nya marknader. Det har varit en spännande resa som vi varit involverade i sedan starten och vi är mycket nöjda med att se att utvecklingen av cutting-edge teknologi kommer att fortsätta som en del av Landis+Gyr”, säger Mikkel Bulow-Lehnsby, mångföretagare och ordförande för NREP, en annan tidig investerare i True Energy. 

Om True Energy 

True Energy grundades i Danmark 2018. Med partners i Norden arbetar vi med att göra det enkelt för konsumenter att använda el när den är billigast och mest klimatvänlig. Samtidigt kan True Energys lösningar hjälpa till att balansera energinätet. På så vis stöttar vi och våra kunder omställningen till mer hållbar energi. 

Läs mer om True Energy: www.trueenergy.io

Om Landis+Gyr

Landis+Gyr är en globalt ledande leverantör av integrerade lösningar till energihantering för elsektorn. Företaget erbjuder en av de bredaste portföljerna av innovativa och flexibla lösningar som hjälper försörjningsföretag att lösa komplexa utmaningar inom områden som Smart Metering, Grid Edge Intelligence och Smart Infrastructure. Landis+Gyr hade en omsättning på 1,7 miljarder dollar under 2019 och sysselsätter ca. 5.500 människor i över 30 länder i fem kontinenter, med ett uppdrag att hjälpa världen att hantera energi på ett bättre vis. 

För mer information, besök Landis+Gyrs hemsida: www.landisgyr.com

Kontakter

True Energy: Charlotte Blou Sand, chef och grundare

cbs@trueenergy.io / +45 53 81 81 04

Landis+Gyr: Melissa van Anraad, Head of PR

malissa.vananraad@landisgyr.com / +41 41 935 68 98

Fakta om köpet

Landis+Gyr köper upp 100% av aktiekapitalet i True Energy till en ej offentliggjort summa. 

Existerande ledning och medarbetare fortsätter nuvarande anställning.