True Energy gør Danmarks tarifsystem nemt for elbilejere

Danmarks netværkstariffer er under forandring. Den nye Tariff Model 3.0 er opdelt i tidsintervaller. Med True Energy-appen har du fuld indsigt i tariffer og kan nemt og automatisk lade, når de er lavest. 

Nettariffer er en central af vores elpriser og -net. Læs her, hvordan True Energy integrerer tariffer i vores app, hvad tariffer er, og hvordan du kan bruge appen til at lade elbilen, når tarifferne og elpriserne er lavest. 

Sådan integrerer True Energy eltariffer i vores app

True Energy integrerer tarifdata i vores app. Med andre ord får du via appen nem indsigt i tariffer. Tarifferne er inkluderet for alle områder i Danmark.

Data inkluderer den nationale afgift (Elafgift), TSO-systemtariffen og TSO-distributionstariffen Via de præcise og detaljerede tarifoplysninger kan vi give vores brugere merværdi via klar indsigt i alle dele af den fulde elpris. Den evne kan samtidig være med til at fremme tilliden mellem vores partnere og deres kunder. 

Tarifoplysningerne er problemfrit integreret i appen og er let tilgængelige på siden “Udforsk.” De kan også ses i app-popupform. Ved at give indisigt i, hvordan energiomkostningerne beregnes har brugerne mulighed for at træffe mere informerede beslutninger om deres energiforbrug. 

Du kan finde yderligere indsigt og forklaring om True Energys tarifdata i vores kundeservice her og vores FAQ her

Hvad er der sket med eltarifferne? 

Tarifferne har undergået en dramatisk forandring i 2023 med introduktionen af en ny model, kendt som Tariff Model 3.0. Den nye model skal være med til at fremme den grønne omstilling ved at tilskynde forbrugerne til at justere deres strømforbrug væk fra spidsbelastningsperioder.

Med andre ord vil tarifferne være højere på tidspunkter med spidsbelastning. Et eksempel under kogespidsen mellem kl. 17 og 20.  

Din nettarif beregnes ud fra din kundekategori, som bestemmes af dit tilslutningspunkt til elnettet. Det betyder, at tariffen afspejler de omkostninger, som dit forbrug påfører elnettet.

Jo længere og flere led strømmen skal igennem, inden den når til dig, jo højere er din nettarif. Derfor vil husholdninger ofte betale en højere tarif end virksomheder.

Hvad betyder Tariff Model 3.0 for elbilejere?

Indførelsen af Tariff Model 3.0 giver potentielle fordele for elbilejere. Ved at lade på tidspunkter med lav nettariff, som ofte overlapper de tider på døgnet, hvor strømmen er billigst, er der masser at spare. Under det nye system vil tarifferen eksempelvis være lavere om natten. Med True Energy-appen kan det ske intelligent og automatisk.

Det nye tarifsystem tilskynder også til en mere effektiv brug af elnettet, hvilket er med til at reducere behovet for udbygning og vedligeholdelse, efterhånden som antallet af elbiler og varmepumper stiger, og samfundet generelt bliver mere elektrificeret.

Det nye tarifsystem understreger den centrale rolle, som elbiler spiller i vores grønne omstilling, da det optimerer energiforbrugsmønstre og forbedrer nettets effektivitet. Den tidsdifferentierede tarifmodel tilskynder til bæredygtige energiforbrugsvaner og er et bevis på Danmarks engagement i at fremskynde den grønne omstilling.