Det har dine havemøbler og elpriser til fælles

Havemøbler og elpriserne følger begge årets gang. En analyse indikerer, at forskellige typer vedvarende energi er med til at få priserne til at svinge. Samtidig giver automatiserede, intelligente løsninger potentiale til at spare penge. 

Det gamle huskeråd lyder: Havemøblerne sættes frem om foråret og tilbage om efteråret. Sådan ved vi, hvad der skal gøres ved skiftet mellem vintertid og sommertid. På samme måde svinger de billigste og dyreste elpriser mellem sommer og vintertid. Det viser en analyse foretaget af True Energy. 

De svingende elpriser 

Sammenligningen mellem havemøbler og elpriser er med andre ord, at begge er afhængige af vejr og årstiden. Det er specielt vigtige for forbrugere med variabel elaftale, somi høj grad følger spotpriserne. Spotprisen er den “rene” pris på el. Dertil kommer forskellige tariffer og afgifter.

Samtidig er der fra første oktober kommet højere tariffer på el, der gør det endnu dyrere at bruge strøm på de ”forkerte” tidspunkter. Med andre ord kan der være rigtig meget at spare ved at time elforbruget til de timer, hvor prisen er billigst.  

True Energy har analyseret spotprisen på el time for time gennem det sidste år. Vi har opdelt analysen efter regioner:  

  • DK1 er Vestdanmark og inkluderer Jylland og Fyn
  • DK2 er Østdanmark, og inkluderer Sjælland og Bornholm.

Vi har opdelt årets elpriser i et vinter – og sommerhalvår: 

  • Vinterhalvåret går fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2023
  • Sommerhalvåret går fra 1. april 2023 til 30. september 2023

Stor forskel på sommer og vinter 

De to grafer nedenfor sammenligner sommer- og vinterhalvåret i DK1. 

Som ses,  er der stor forskel på, hvornår på døgnet at spotprisen på el er højest og lavest alt efter tidspunktet på året. 

DK1 - Højeste og laveste daglige spotpris på el - vinterhalvåret 2022 / 2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

I vinterhalvåret, som grafen ovenover viser, er spotprisen typisk højest om aftenen mellem kl. 18-20, og næsthøjest om morgenen omkring kl. 9. Elprisen var oftest lavest i nattetimerne omkring midnat og omkring kl. 4-5.

DK1 - Højeste og laveste daglige spotpris på el - sommerhalvåret 2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

Grafen ovenover viser, hvornår spotprisen på el var højest og lavest gennem sommerhalvåret.

Som graferne viser, så er de billigste timer i løbet af vinterhalvåret ofte om natten, mens eftermiddagen er billigst om sommeren.

Et lignende billede tegner sig for DK2.

DK2 - Højeste og laveste daglige spotpris på el - vinterhalvåret 2022/2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

Som vi vender tilbage til lidt længere nede, så er der nogle prisforskelle mellem DK1 og DK2.

DK2 - Højeste og laveste daglige spotpris på el - sommerhalvåret 2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

Men overordnet er billedet det samme.

Forskel på øst og vest

Som det kan ses på grafen nedenfor, så er der også nogen forskel på de højeste og laveste priser mellem øst og vest i sommerhalvåret.

DK1 og DK2 - Højeste og laveste daglige spotpris på el - sommerhalvåret 2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

Et lignende billede tegner sig for vinterhalvåret.

DK1 og DK2 - højeste og laveste daglige spotpris på el - vinterhalvåret 2022/2023.

Data: Energinet. Analyse: True Energy.

Vedvarende energi giver udsving

En af de bagvedliggende årsager til prisudsvingene og forskellene på, hvornår det er billigst og dyrest at bruge el, er vedvarende energi. 

Om sommeren er der i dagtimerne større produktion af el via solceller, hvilket er med til at drive prisen ned. I vinteren er der mindre sol, og derfor ligger de laveste priser oftest om natten, hvor efterspørgslen er mindre. Samtidig kan regionale forskelle i elproduktion og forbindelse til omkringliggende lande gøre, at priserne kan variere alt efter, hvor i landet, du befinder dig.

Brug el intelligent

Moralen for analysen er, at der kan være masser at spare ved at lægge sit elforbrug på de timer, hvor prisen er lavest. 

De timer ligger ofte enten i løbet af arbejdsdagen eller om natten. Derfor er der god ide i at finde måder at automatisere sit elforbrug via intelligente løsninger. 

Det er netop her, at True Energys løsninger udmærker sig. 

Sådan gjorde vi 

Analysen er bygget på data fra energinets dataportal. Her findes data om spotprisen på el fordelt på områder. Vi fandt prisen på el time for time for der foregående år. Data starter ved indgangen til den 1. oktober 2022 og løber udgangen af den 30 september 2023. Vi analyserede de data og fandt de timer, hvor spotprisen var højest og lavest for hvert enkelt døgn. Dernæst inddelte vi året i et vinterhalvår og sommerhalvår og optalte for hver, hvor mange gange specifikke timer havde de højeste eller laveste elpriser. Resultaterne kan ses i analysen ovenover.