Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer – betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms. Her kan du se, hvad de forskellige beløb på din faktura dækker over.

Din faktura fra True Energy indeholder mindst to sider.

Første side er et overblik, hvor du kan se det samlede beløb, som du skal betale.

De(n) efterfølgende side(r) indeholder en specifikation af forsidens total-beløb. Her kommer en forklaring til de forskellige poster i specifikationen.

True Energys produkter (1-4)

Betaling for den del af elprisen, der handles på det frie elmarked, og som du har lavet en individuel aftale om med din elleverandør, True Energy.

  1. Abonnement: Dit månedlige abonnement.
  2. El til timepris: Dit el-forbrug i kWh ganget med prisen pr kWh.
  3. Vindmølle-tillæg: Dit el-forbrug i KWh ganget med tillægget for vindmøllestrøm pr kWh.
  4. Moms: Der skal betales moms af alle elementer i el-prisen.

Afgifter og skatter til nethåndtering og staten (5-8)

Udgifter til transport af el, vedligeholdelse af el-nettet og afgifter, som alle skal betale. True Energy opkræver beløbene på vegne af dit Netselskab og Energinet og viderefakturer dem uden fortjeneste.

  1. PSO-tarif: Offentlige forpligtelser er en statslig afgift, som blandt andet dækker tilskud til vedvarende energi, forskning i miljøvenlig el-produktion samt sikring af forsyningssikkerheden.
  2. El-afgift: Afgifter til staten, som alle skal betale.
  3. Transport og afgifter:Udgifter til dit Netselskab og Energinet incl. vedligeholdelse af elmålere, hjemtagning af måledata, drift af el-nettet, omkostninger til forsyningssikkerhed og kvalitetssikring.
  4. Moms: Der skal betales moms af alle elementer i el-prisen.

Reducerede elafgifter

Har du reducerede elafgifter – så læs mere her.

Modtag vores nyhedsbrev

Få info og nyheder før alle andre