Elpriser i sommerferien – usikkerheden ser ud til at fortsætte

Forstyrrelser som følge af Ruslands invasion af Ukraine bliver ved med at forstærke usikkerheden på elmarkedet. Det gælder også for Danmark.

Rundt om i Europa er elpriserne steget til nye højder. Det gælder også for Danmark. Som det kan ses i True Energys analyser, flukturerede prisen voldsomt efter, at Rusland invaderede Ukraine. I marts nåede spotprisen på el eksempelvis op på det dobbelte af den højeste pris i februar. 

Tal fra Energi Danmark viser, at priserne siden er forblevet høje og uforudsigelige. Et fænomen, der desværre nok forsætter hele sommeren.

Mange energiselskaber sætter nemlig mere fart på overgangen til mere vedvarende energi. Det er positivt, men kan også medvirke til at prisen på el følger vejr- og vindforhold tættere end tidligere. Samtidig presser knaphed på olie, kul og gas fortsat priserne op på energi produceret via fossile brændstoffer.

For forbrugerne er modsvaret blandt andet at forskyde energiforbruget til de billigste timer, hvor og når det er muligt.

Usikkerhed inkluderer vind og vejr

Den tyske finansminister, Christian Lindner, har erklæret, at vedvarende energi er ”frihedsenergi.” Det har han for så vidt ret i, da det er den oplagte måde at blive mindre afhængig af Putins Rusland – og samtidig gøre noget for klimaet.

Desværre skal vi ikke længere tilbage end sidste år for at se, hvordan udsving i vejr og vind kan betyde pludselige ændringer i energipriserne.

I 2021 rapporterede DR om Jørgen Ebdrup, der havde investeret omkring 100.000 kroner i to nye varmepumper. Det skulle kombinere to goder: Være godt for klimaet og for pengepungen. Desværre betød drilske sommervinde, at elprisen tog himmelflugt.

TV2 fortalte tidligere i 2022 om, hvordan stigningerne på elpriser rammer forskelligt. I sin analyse citerede TV2 en Danske Bank-analyse, som viste, at en gennemsnitsfamilie kunne regne med ekstraudgifter på cirka 140 kroner om måneden til el.

Det var før krigen i Ukraine, og allerede dengang, var der flere, som havde større meromkostninger. For eksempel ville energiregningen for opvarmningen af Mikkel Muxoll Schrøders nye hus stige med 8.000 kroner om året.

Udsving sker fra time til time, hvilket gør det ekstra udfordrende for forbrugerne.

Løsningen handler om fleksibilitet

De høje elpriser har allerede haft deres effekt. For eksempel går det stærkt med salget af solceller rundt om i hele landet. Så stærkt, at der er kø til at få dem monteret på taget.

Situationen har sikkert fået nogen til at overveje, om investeringer i elektriske varmepumper og elbiler overhovedet kan betale sig.

Det korte svar er ja.

Mens udviklingen i el- og energipriser er gået stærkt henover den første halvdel af 2022, så er der tale om en overgang til mere vedvarende energi, som modsvar. Elproduktionen fra sol- og vindenergi på land skal firedobles og produktionen fra havvindmøller femdobles i Danmark inden udgangen af 2030. 

Svaret på stigende priser på olie, gas, og kul er med andre ord mere fart på den grønne omstilling. Hvis vi kommer i nærheden af målsætningen, må det forventes, at Danmark som udgangspunkt vil komme tæt på at blive selvforsynende med el, og dermed have bedre kontrol over energipriserne, end det er tilfældet nu.

Den øgede fart, usikkerhed og igangværende prisudsving betyder til gengæld, at det er ekstra god ide i løsninger, som giver forbrugerne mulighed for at bruge energi, når priserne er lavest.

Det er netop det, som True Energy tilbyder