Hvad er balance i elnettet? Og hvordan hjælper det klimaet?

Energinettet balancerer konstant mellem udbud og efterspørgsel. Vedvarende energi gør situationen endnu kompleks, men elbiler og True Energys løsninger kan hjælpe og samtidig give klimaet en hjælpende hånd.

True Energys Smart Charge og Big Battery er ikke kun godt nyt for ejere af elbiler. De er også gode for klimaet og energinettet.

Du spørger måske dig selv om, hvorfor og hvordan det er tilfældet.

En del af svaret handler om balance i elnettet og de ændringer, som vores energiproduktion undergår.

I denne artikel dykker vi ned gennem tre lag af kompleksitet omkring balance i elnettet. Undervejs ser vi nærmere på, hvordan energinettet, energiproduktion, elbiler og True Energys løsninger spiller sammen, og er med til at bringe os mod en grønnere fremtid.

Den korte version:

Hvad er balance i elnettet?

Balance i elnettet handler om konstant at matche elforbrug og elproduktion. 

Hvad er udfordringerne?

Det er stadig svært at gemme el, så produktionen tilrettes konstant for at matche efterspørgslen, da vi ellers kan risikere blackouts.

Hvordan hjælper True Energy og elbiler?

True Energys løsninger som Smart Charge og Big Battery gør elbiler til en aktiv del af balanceringen ved automatisk at justere bilernes opladning, så den støtter elnettet, og elbilejeren samtidig oplader bilen billigst muligt.

Den mellemlange version:

Hvad er balance i elnettet?

Vores elforbrug fluktuerer hele tiden. Balance i elnettet handler om at sikre, at produktion og forbrug konstant er i overensstemmelse. Elproducenter og netselskaber har forskellige måder at sikre, at der er nok el.

Der er en række mulige metoder til at sikre balance på et givent tidspunkt:

  • Justere produktionen: Den traditionelle måde at ændre produktionen på er ved at anvende mere eller mindre gas, biomasse eller kul. Disse kilder kan styres i modsætning til vind og sol.
  • Justere forbruget: Slukke større anlæg eksempelvis stålvalseværker.
  • Justere elpriser: Differentierede elpriser, som fremmer forbruget på tidspunkter, hvor der er overskud af strøm (fx om natten).

Hvad er udfordringerne?

Når mere strøm produceres af vedvarende kilder, bliver det vanskeligere at styre produktionssiden. Dette øger igen behovet for belastningsbalancering – både i spidsbelastningstimer og uden for spidsbelastningsperioder.

Justering af elproduktionen har traditionelt involveret kraftværker og backup-generatorer, der bruger fossile brændstoffer som kul eller gas. At øge produktionen for at imødekomme ændringer i efterspørgslen med denne metode er dyrt og ikke miljøvenligt.

Ved at differentiere elpriserne kan man fjerne nogle flaskehalse, hvis man eksempelvis gør det dyrt at bruge strøm, når der er mangel på den. Det vil ofte kræve, at el bruges på tidspunkter som midt om natten.

Hvordan hjælper True Energy og elbiler?

Elbiler er en del af den bredere elektrificering af vores samfund. Dette kan belaste energinettet mere, især hvis bilerne oplades, når der i forvejen er stor efterspørgsel på strøm.

True Energy kan automatisere opladningen af din elbil, så den finder sted på tidspunkter, hvor der er rigeligt strøm i elnettet. Det er typisk også timer, hvor strømmen er billigere, og derved sparer forbrugerne penge. Samtidig giver muligheden for automatisk at stoppe og genstarte opladning af elbiler en buffer, som netselskaber kan bruge til at skabe balance uden at skulle bruge dyre, forurenende, fossile kraftværker og generatorer.

Den lange version:

Hvad er balance i elnettet?

Balance i elnettet sikrer, at elproduktionen til enhver tid matcher forbruget. For europæiske netværk, der opererer på vekselstrøm er balance, at nettet opererer ved en frekvens på 50 Hertz. I Danmark er det Energinets ansvar at sikre, at denne frekvens forbliver stabil 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Hvis der kommer for lidt strøm ind i elnettet til at imødekomme efterspørgslen, falder frekvensen. Omvendt stiger den elektriske frekvens, hvis der føres for meget strøm ind i elnettet i forhold til den forbrugte mængde. Da elnettet er designet til at fungere inden for et specifikt frekvensområde, udgør begge scenarier en risiko for fejl, strømafbrydelser og i værste fald blackouts.

Hvad er udfordringerne?

Den grønne omstilling involverer at gå fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder på tværs af energiforbrug, herunder transport. Dette skaber et øget behov for elektricitet.

Samtidig har integration af vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft gjort balancering af elnettet mere kompleks. Disse kilder kan ikke styres, men er afhængige af vejrforhold, der kan ændre sig hurtigt. Resultatet er, at der oftere er situationer, hvor elnettet er under- eller overforsynet af elektricitet. Samtidig kan de hurtige ændringer føre til et behov for større fleksibilitet i måden, hvorpå elnettet er afbalanceret.

Andre udfordringer omfatter nettets behov for at kunne imødekomme øget efterspørgsel. Udbygning af elnettet kan kræve massive, dyre byggeprojekter eller alternativt mere intelligente tilgange til energiproduktion, energibrug og energistyring.

Hvordan hjælper True Energy og elbiler?

Elbilejere kan hjælpe med at balancere nettet ved hjælp af True Energys intelligente opladningsteknologi. For eksempel gør True Smart Charge det muligt at gennemføre opladningen, når efterspørgslen – og dermed priserne – er lavere. Et typisk scenarier er, at du tilslutter en elbil til opladeren kl. 17.00 og indstiller, at du har brug for et fuldt batteri kl. 7.00 næste dag. Opladningen til det ønskede batteriniveau tager 5 timer, så vores løsning finder de timer, hvor opladningen vil være billigst og styrer det hele, så bilen automatisk er klar til brug næste morgen klokken 7.00 og ladet til den laveste mulige pris.

Da prisen på strøm defineres af udbud og efterspørgsel, vil lave priser samtidig ofte være en konsekvens af, at der er meget vedvarende strømproduktion, da denne er billig. Ved at smart charge hjælper elbilejerne med at øge udnyttelsen af tilgængelig energi, hvilket minimerer brugen af forurenende backup-generatorer.

Gennem Big Battery akkumulerer True Energy virtuelt en masse elbiler, og deres opladning styres gennem True Energys systemer. Takket være styringen kan True Energy tilbyde forsyningsselskaber, at forbrugssiden aggregerer fleksibilitet. Så hvis der pludselig er underforsyning af strøm i nettet, kan elbilernes opladning sættes på pause for en kort bemærkning, indtil balancen er genoprettet. Dette er med til at øge efterspørgslen på varierende energiproduktion og minimere omkostningerne forbundet med at integrere vedvarende energi i elnettet.

Resultatet er, at brugerne sparer penge, når deres elbiler hjælper med at skabe balance i elnettet og samtidig er med til at understøtte den grønne omstilling.