True Energy tar godt vare på dine personopplysninger og Vi deler dem aldri med andre med mindre du har gitt oss ditt samtykke eller det er et annet juridisk grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger. Dette kan for eksempel være True Energy sin realisering av en juridisk forpliktelse, eller en realisering av en avtale med deg.

Vår policy er at vi kun bruker dine personopplysninger for å gi deg den beste og mest relevante brukeropplevelsen, slik at vi kan gjøre strømforbruket ditt mer klimavennlig og billigere. I tillegg gjør vi alt vi kan for å sikre at behandlingen av dine personopplysninger blir mer oversiktlig for deg.

True Energy sin App og Services behandler en rekke personopplysninger om deg, og i det følgende kan du lese hvilke personopplysninger det dreier seg om og hvordan disse personopplysningene behandles.

Personvernpolicyen er delt inn i følgende seksjoner:

  1. Hvem er vi?
  2. Hvilken personlig informasjon samler vi inn om deg?
  3. Hva bruker vi personopplysningene dine til?
  4. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger
  5. Hvem deler vi din personlige informasjon med?
  6. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?
  7. Dine rettigheter
  8. Kontakt

 

1. Hvem er vi?

Når du registrerer deg for appen «True Energy» («Appen»), inngår du avtale med True Energy A/S, Agern Allé 5A, 2970 Hørsholm, cvr nr. 39406764, heretter kalt «True Energy» eller «vi», som også er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

2. Hvilken personlig informasjon samler vi inn om deg?

Hver gang du bruker en nettside, en app, bilen din, en mobiltelefon eller en internettjeneste, opprettes og lagres informasjon om deg automatisk. Det samme gjelder når du bruker True Energy sin app og Services. Noen personopplysninger er obligatoriske å utlevere, andre personopplysninger er frivillige, men har innvirkning på hvilke tjenester True Energy i etterkant kan tilby. Her er typene personopplysninger som True Energy behandler:

Informasjon du selv gir:

​Kontaktopplysninger

I forbindelse med opprettelsen som bruker av True Energy sin App og Services, gir du oss en rekke personopplysninger, som vi bruker for å kunne kontakte og identifisere deg (f.eks. navn, e-postadresse, nåværende strømselskap og ditt kundenummer).

Hvis du kobler din Facebook- eller Google-konto til True Energy, vil vi også motta personlig informasjon herfra (navn og e-postadresse). Du kan alltid logge inn på Facebook eller Google og se hvilken informasjon du har valgt å gi True Energy tilgang til, og vi anbefaler at du også leser Facebook eller Googles personvernerklæring.

Oplysninger om bil, ladebokse, devices

Har du tilmeldt en eller flere el-biler, ladebokse eller andre devices i True Energys App registreres dit brugernavn og password til disse samt eventuelle øvrige oplysninger om model, batterikapacitet mv., som du ønsker at angive.

Opplysninger om bil, ladebokser, devices Informasjon om bil, ladebokser, enheter

Dersom du har registrert en eller flere elbiler, ladebokser eller andre enheter i True Energy App, vil brukernavn og passord for disse bli registrert, samt eventuell annen informasjon om modell, batterikapasitet etc. som du ønsker å legge inn. .

Elkunder

Brukerne som også er strømkunder hos True Energy oppgir navn, adresse, telefonnummer, e-post, CPR-nummer og eventuelt samarbeidspartners navn og CPR-nummer i forbindelse med bestilling. Ved betaling via Betalingsservice (BS) registreres også bankregistreringsnummer og bankkontonummer.

Informasjon vi samler inn når du bruker True Energy-appen og Services:

Opplysninger om bil, ladeboks, enheter

Hvis du har registrert en eller flere elbiler i True Energy-appen, vil vi motta følgende personopplysninger eller en delmengde av den, avhengig av bilmodell, ladeboksmodell og kommunikasjonsstandarder:

Token: Innlogging og passord for Teslaen din brukes én gang i et kort sekund for å få et token som senere brukes til kontakt med bilen.

Innlogging og passord for andre elbiler og ladebokser: For enkelte bilmodeller genereres det ikke token, så innlogging og passord lagres. For andre bilmodeller brukes pålogging og passord ganske enkelt for å generere en token, som deretter brukes til kontakt med bilen.

Ladekabel: Tilkoblet eller ikke.

Batteri% og kilometer: Hvis batterikapasiteten er under minimumsgrensen, lader vi umiddelbart. Er den over minimumsgrensen og bilen står på en ladestasjon der vi har SmartCharge, slutter vi å lade og venter til senere når strømmen er billig.

Ladehastighet: Slik at vi kan lage en ladeplan som er best mulig i forhold til klartidspunkt. Har bruker innstilt at bilen skal stå klar kl. 06:00, og det er 3 timers lading igjen i batteriet finner vi for eksempel de 3 billigste timene.

GPS, når kabelen settes i bilen: Den bruker vi for å identifisere ved hvilket ladepunkt bilen er. F.eks. vi lader alltid hos SuperChargers – mens vi f.eks. forsinker ladingen når kabelen kobles til hjemme.

Bilnavn: For visning i Appen.
VIN-nummer: For unik identifikasjon av bilen.
Batterimaks: For å slutte å lade når vi f.eks. har nådd 80%.
Daglig maks: For å optimalisere Big Battery-deltakelse og kabelrabatt™.
Plassering av telefonen når du starter og slutter å kjøre.
Aktiv/inaktiv bluetooth-tilkobling som du har spesifisert mellom applikasjonen vår og bilen/enheten din

Forbruksdata

Vi samler inn data om din bruk av True Energys App og Services, inkludert hvor mange kWh du har ladet bilen din, hvor mange timer du har hatt ladekabelen plugget inn på dine valgte ladestasjoner, hvor mye penger og CO2 du har spart, hvor mye kabelrabatt™ du har tjent.

For SmartHome samler vi inn data om hvor mange planer og events du har kjørende. I tillegg samler vi inn data om når vi startet og stoppet SmartHome-enhetene dine, og om de ble startet eller stoppet av andre kontrollsystemer.

True Energy strømkunde

​Hvis du er strømkunde hos True Energy, samler vi inn informasjon om målepunkter samt ditt historiske og forventede forbruk for å utarbeide forbruk og akonto-oppgjør, slik at du slipper å betale for mye eller få store etterbetalinger i årsoppgjøret.

Teknisk informasjon ved bruk av True Energys app og Services:

​Loggdata og brugsstatistikk

Når du bruker True Energy sin app og Services, registrerer vi loggdata om deg, som vi mottar automatisk fra appen. Loggdata inkluderer informasjon om din mobile enhet (type enhet og type og versjonsnummer på operativsystemet) samt tidspunkt for bruk. Loggdata samles inn for å underbygge besøksstatistikken vår.

Cookiedata

True Energy bruker cookies når du besøker nettstedet vårt eller lignende teknologier for å registrere loggdata. De såkalte vedvarende cookies som bli brukt beholdes til du eller nettleseren din sletter dem. Du kan lese mer i våre retningslinjer for cookies på trueenergy.io/da/cookies/ 

Vi bruker WP Statistics og Google Analytics for å analysere trafikken på nettstedet trueenergy.io og for å utvikle nye tjenester.

 

3. Hva bruker vi personopplysningene dine til?

True Energy bruker personopplysningene dine for å optimalisere strømforbruket ditt og gjøre det mer klimavennlig eller billigere.

Kontaktopplysninger

Vi bruker kontaktinformasjonen din for å kunne kontakte og identifisere deg (f.eks. din e-postadresse eller telefonnummer). Hvis vi har ditt samtykke, kan vi sende deg meldinger angående elbilene og enhetene der vi optimaliserer strømforbruket ditt. Hvis du har samtykket til å motta direkte elektronisk markedsføring, kan vi også sende deg markedsføringsmateriell via e-post og push-varsler, avhengig av innstillingene til kontoen din eller operativsystemet. Hver gang vi sender deg markedsføringsmateriell, gir vi deg muligheten til å melde deg av.

Hvis du har lagt inn informasjon om ditt strømselskap og ditt kundenummer herfra, bruker vi denne informasjonen for å sikre overføringen av Kabelrabatt™, slik at rabatten du har opptjent vil bli påført strømregningen din av ditt strømselskap.

Opplysninger om bil, ladeboks, enheter

Din egen informasjon om preferanser og den informasjonen vi samler inn automatisk, brukes til å optimalisere strømforbruket til bilene og enhetene du har valgt å integrere True Energy sin App og Services med.

Forbruksdata

Vi bruker forbruksdata til å vise energiforbruket til din elbil eller andre enheter, samt til en rekke støttende energianalyser, for eksempel estimering av CO2-besparelser. I tillegg brukes forbruksdataene dine som input for profilering og energioptimaliseringsalgoritmer, som til syvende og sist vil hjelpe deg til bedre energiutnyttelse.

Support

Vi behandler spørsmålene dine med mål om å tilby deg best mulig kundeservice.

True Energys strømkunder

Generelt bruker True Energy informasjonen du gir oss til å levere og fakturere varene og tjenestene du har bestilt. CPR-nummer brukes for varsling i Statnett sin Datahub.

 

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og dermed oppfylle kontrakten som er inngått med deg, jf. artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav b.

I tillegg behandler vi dine personopplysninger når vi har vurdert at våre legitime interesser overstiger hensynet til dine mulige motstridende interesser, jf. artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1 bokstav f. Det kan f.eks. være for å sikre optimalisering av ditt strømforbruk, eller når vi svarer på dine spørsmål og andre henvendelser for å tilby deg best mulig kundeservice.

Vi behandler ditt CPR-nummer, da dette er et lovkrav i energisektoren.

 

5. Hvem deler vi din personlige informasjon med?

Kun True Energy-ansatte vil ha tilgang til din personlige informasjon. True Energy videresender ikke dine personopplysninger til tredjeparter med mindre True Energy er pålagt det ved lov, eller True Energy har inngått en avtale med tredjeparter om å levere varer og tjenester til kunder (f.eks. vakttelefon for kontakt utenom kundeservice sin telefontid).

For å få Kabelrabatt™ overfører vi data om e-post, telefonnummer, kundenummer og andre brukerdata som du la til da du registrerte deg som bruker i appen. Disse dataene, samt app-ID og lagret kabelrabatt, sendes videre til True Energy-forhandleren, slik at de kan identifisere deg i kundekatalogen og inkludere kabelrabatten™ på strømregningen din. I denne forbindelse er forhandleren en uavhengig dataansvarlig.

Brukere som deltar i Local Battery: True Energy deler plasseringen av ladepunktene dine med mottakeren av Local Battery-tjenesten – vanligvis det lokale nettselskapet. I tillegg deles data vedr App-ID, ladeboks-ID, ladestartstid og hvor mye bilen lader med. Kunden bruker denne informasjonen til å verifisere tjenestene som tilbys.

Vi deler dine personopplysninger med våre databehandlere som støtter driften av True Energy. Nedenfor kan du lese om databehandlerne vi bruker:

Vi bruker utviklings- og driftspartnere for videreutvikling og daglig drift av True Energy (inkl. feilsøking). Våre utviklings- og driftspartnere kan ha behov for å få tilgang til dine personopplysninger, f.eks. dine måledata eller din kontaktinformasjon.

Hostingpartnere er ansvarlige for å hosting av True Energy-plattformen, som er grunnlaget for appen. Disse partnerne kan kun få tilgang til utvalgte personopplysninger i forbindelse med avtalt feilsøking.

Systemer for forbruksavregning, som brukes til administrasjon og fakturering av strømkunder i True Energy.

Vi bruker markedsføringspartnere for å støtte våre markedsføringsaktiviteter, for eksempel å sende e-post med markedsføringsmateriell. I den forbindelse kan våre markedsføringspartnere ha behov for tilgang til kontaktinformasjon, f.eks. ditt navn og e-postadresse. Informasjonen brukes kun til markedsføring av True Energy-appen og -Services, og partnerne kan ikke bruke informasjonen til andre formål.

True Energys partnere kan innhente spesifikke samtykker for å kontakte deg, for eksempel når du installerer appen. De enkelte forhandlerne vises på trueenergy.io/no/partnere/

6. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

Vi lagrer og behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å tilby deg de relevante tjenestene i True Energy sin App og Services, samt de legitime interessene som er beskrevet i denne personverndatapolicyen.

I den grad det foreligger et pengekrav, kan vi lagre opplysningene i inntil 3 år i henhold til gjeldende foreldelsesfrist. Dersom dine personopplysninger finnes i bokføringsmateriale, lagres disse i 5 år i henhold til gjeldende regler i bokføringsloven. Ditt samtykke til å motta elektronisk markedsføring kan lagres i 2 år etter at du har meldt deg ut.

Ved endt brukerforhold, eller hvis dine personopplysninger ikke lenger oppfyller et formål, vil disse personopplysningene bli slettet fra True Energy, eller dine personopplysninger vil bli anonymisert slik at vi ikke kan spore dem tilbake til deg. Sletting og anonymisering gjennomføres innen en tidsramme på 180 dager etter inngått avtaleforhold.

7. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i samt utlevering av en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg, og i denne forbindelse også rett til å motta visse opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger, for eksempel formålet med behandling osv.

Du kan se de fleste personopplysningene dine direkte i appen.

Rett til dataportabilitet

Når vår behandling utføres automatisk og er basert på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om å motta personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og rett til å be om at disse personopplysningene overføres til en annen behandlingsansvarlig, dersom dette er teknisk mulig.

Rett til korrigering (rettning)

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet. Du har også rett til å få dine personopplysninger supplert med ytterligere personopplysninger dersom dette vil gjøre dine personopplysninger mer fullstendige og/eller oppdaterte. Vi oppfordrer deg til, så langt det er mulig, å selv korrigere disse personopplysningene i Appen, dersom du oppdager at det er feil informasjon.

Rett til slettning

I visse tilfeller har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår fastsatte slettefrist inntreffer.

Rett til begrensning av behandlingen

I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til innsigelse

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte oss via kundeservice@trueenergy.io

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no

 

8. Kontakt

Hos True Energy er vi alltid klare til å hjelpe deg hvis du har spørsmål om appen eller personopplysningene vi behandler. Du er mer enn velkommen til å kontakte oss.

True Energy ApS
CVR 39406764
Email: support@trueenergy.io
Tlf. 31 78 77 30